Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Letní soutěž časopisu Ikaros „S Mozartem nejen po Čechách“

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Letní soutěž časopisu Ikaros „S Mozartem nejen po Čechách“

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Tradičně v tuto roční dobu přichází časopis Ikaros se svou letní soutěží. Ta letošní navazuje na 250. výročí narození hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta. Ve skladatelově rodném Rakousku je této významné události věnována velká pozornost, český příspěvek k výročí je podstatně skromnější. Dovolujeme si jej proto obohatit právě naší soutěží, která se vydá po skladatelových stopách zejména (ale nejen) u nás - vřelé a jedinečné vztahy Mozarta především k Praze jsou dostatečně známy a skýtají téměř nevyčerpatelný materiál pro více či méně obtížné soutěžní otázky. Těch bude v letošní soutěži 10 a budou zaměřeny na místa, osoby i události spojené s Mozartovou osobností a dílem.

Oproti loňsku jsme upravili pravidla soutěže, takže reálnou šanci vyhrát některou z hodnotných cen má každý soutěžící, a to dokonce i ten, kdo neodpoví na všechny otázky. Soutěže se tak může zúčastnit skutečně kdokoliv (samozřejmě kromě členů a spolupracovníků redakce časopisu Ikaros a jejich rodinných příslušníků). Chcete si jen cvičně zodpovědět pár otázek? Pak vítejte v soutěži! Rádi byste si ověřili hranice svých intelektuálních schopností, kombinačních dovedností a odborných znalostí? I vy jste do soutěže srdečně zváni! Toužíte se dostat se do čela úspěšných řešitelů a přitom se neobávat, že vám vaše vítězství zhatí losování? Ani vy neváhejte a zapojte se do soutěže!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 3. července do 18. září 2006. Každé pondělí - počínaje 3. 7. a konče 4. 9. 2006 - bude na samostatné stránce zveřejněna vždy jedna z deseti soutěžních otázek. Tamtéž budou průběžně uváděny i správné odpovědi. Otázky jsou otevřené, bez možností správných odpovědí a mají rostoucí obtížnost. Úkolem soutěžícího je zasílat správné odpovědi na soutěžní otázky na adresu soutez@ikaros.cz, a to nejpozději do času vystavení následující otázky. Do e-mailu uveďte prosím vaše jméno a adresu vašeho trvalého bydliště. Jednou zaslanou odpověď již nelze opravit dalším e-mailem.

Vyhodnocení

Každá otázka je oceněna počtem bodů podle své obtížnosti, která odpovídá pořadí otázky: tedy za první otázku obdržíte 1 bod, za druhou otázku 2 body, za pátou otázku 5 bodů atd. Poslední, 10. otázka je vzhledem ke své povaze hodnocena specifickým bodovým systémem (a právě v této otázce dostanete šanci dohnat a předehnat své soupeře, i pokud jste některou z předchozích otázek neodpověděli správně nebo vůbec).

Soutěž vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů, pokud dojde ke shodě, rozhoduje čas přijetí odpovědí (počítat se bude celkový čas u odpovědí na otázky 1 až 9, 10. otázka se do výsledného času nezapočítává). Oceněna budou první tři místa.

Kromě tří hlavních vítězů budou odměněni tři tzv. etapoví výherci. Soutěž je rozdělena do tří etap, každá etapa zahrnuje tři otázky. První etapa je tvořena 1. až 3. otázkou, druhá etapa 4. až 6. otázkou a třetí etapa 7. až 9. otázkou. Po skončení každé etapy bude vylosován jeden soutěžící, který správně odpověděl alespoň na dvě otázky v dané etapě. Soutěžící, který byl vylosován v jedné etapě, už nemůže být zařazen do slosování v dalších etapách.

Etapové výhry a hlavní výhra jsou na sobě nezávislé, tj. vylosovaný etapový výherce se může stát i hlavním výhercem, pokud získá nejvyšší celkový počet bodů.

Výsledky soutěže zveřejníme v říjnovém čísle časopisu Ikaros; výhercové jednotlivých etap budou vyhlašováni vždy po ukončení etapy.

Ceny

Hlavní výhry:
1. místo: Komplet 40 CD s průřezem Mozartovy tvorby (W. A. Mozart - Premium Edition)
2. místo: Wolfgang Hildesheimer. Mozart. Arbor vitae, 2006.
3. místo: dvě vstupenky do Muzea W. A. Mozarta a manželů Duškových v Bertramce v Praze

Etapové výhry:
dárková balení Mozartových kuliček

ZÁVĚREM

Nezbývá než popřát všem účastníkům soutěže otevřenou mysl, šťastnou ruku při hledání informačních zdrojů a spoustu vytrvalosti a trpělivosti. Rovněž doufáme, že vám soutěž ve volnějších letních dnech přinese příjemné rozptýlení, zábavu a třeba i pár nových poznatků o Mistrově době, díle a osobnosti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Letní soutěž časopisu Ikaros „S Mozartem nejen po Čechách“. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-12198. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12198

automaticky generované reklamy
registration login password