Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Letní soutěž časopisu Ikaros „Po Švejkových a Haškových stopách Eurasií“

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Letní soutěž časopisu Ikaros „Po Švejkových a Haškových stopách Eurasií“

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Ani letos jsme nezapomněli na příznivce aktivního odpočinku a vyhlašujeme letní soutěž časopisu Ikaros, ve které se tentokrát vypravíme cestou necestou po stopách dobrého vojáka Švejka a jeho tvůrce, geniálního spisovatele Jaroslava Haška. Jak už se stalo v našich soutěžích zvykem, na své si přijdou především ti, kteří rádi cestují, čtou, dívají se kolem sebe, dokáží vyhledávat informace a při tom všem ještě rádi zapojují své šedé buňky mozkové.

Pravidla soutěže jsme oproti loňsku téměř nezměnili. Uveďme je pro přehled bodově:

  1. Soutěž probíhá od 2. července do 20. září 2007.
  2. Soutěž má deset otázek; otázky jsou otevřené, bez uvedení možností správných odpovědí a mají rostoucí obtížnost.
  3. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv (kromě členů redakce časopisu Ikaros a jejich rodinných příslušníků).
  4. Odpovědi se posílají na adresu soutez@ikaros.cz, a to nejpozději do času vystavení následující otázky. Do e-mailu uveďte prosím vaše jméno a adresu vašeho trvalého bydliště. Jednou zaslanou odpověď již nelze opravit dalším e-mailem.

Průběh a vyhodnocení soutěže

Každé pondělí – počínaje 2. červencem a konče 3. září 2007 – bude na samostatné stránce se snadno zapamatovatelnou adresou http://www.ikaros.cz/soutez zveřejněna vždy jedna z deseti soutěžních otázek. Tamtéž budou průběžně uváděny i správné odpovědi.

Každá otázka je oceněna počtem bodů podle své obtížnosti, která odpovídá pořadí otázky: tedy za první otázku obdržíte 1 bod, za druhou otázku 2 body, za pátou otázku 5 bodů atd. Poslední 10. otázka je vzhledem ke své povaze hodnocena specifickým bodovým systémem (a právě v této otázce budete mít šanci dohnat a předehnat své soupeře, i pokud jste některou z předchozích otázek neodpověděli správně nebo vůbec).

Soutěž vyhrává soutěžící s nejvyšším počtem bodů, pokud dojde ke shodě, rozhoduje čas přijetí odpovědí (počítat se bude celkový čas u všech odpovědí). Oceněna budou první tři místa.

Kromě tří hlavních vítězů budou odměněni tři tzv. etapoví výherci. Soutěž je rozdělena do tří etap, každá etapa zahrnuje tři otázky. První etapa je tvořena 1. až 3. otázkou, druhá etapa 4. až 6. otázkou a třetí etapa 7. až 9. otázkou. Po skončení každé etapy bude vylosován jeden soutěžící, který správně odpověděl alespoň na dvě otázky v dané etapě. Soutěžící, který byl vylosován v jedné etapě, už nemůže být zařazen do slosování v dalších etapách.

Etapové výhry a hlavní výhra jsou na sobě nezávislé, tj. vylosovaný etapový výherce se může stát i hlavním výhercem, pokud získá nejvyšší celkový počet bodů.

Výsledky soutěže zveřejníme v říjnovém čísle časopisu Ikaros; výhercové jednotlivých etap budou vyhlašováni vždy po ukončení etapy.

Ceny


Hlavní výhry:
1. místo: Konzumace v hodnotě 500 Kč ve švejkovské restauraci podle výhercova výběru.
2. místo: DVD s filmem Dobrý voják Švejk.
3. místo: Originální fotografie pomníku Jaroslava Haška na pražském Žižkově.

Etapové výhry: Upomínkové předměty se švejkovskými motivy.

Závěrem

Držíme palce a věříme, že vám opět přineseme trošku letního pobavení i poučení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Letní soutěž časopisu Ikaros „Po Švejkových a Haškových stopách Eurasií“. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 7 [cit. 2021-09-24]. urn:nbn:cz:ik-12565. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12565

automaticky generované reklamy