Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Letní knihovnická škola v Opavě 2017

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Letní knihovnická škola v Opavě 2017

0 comments

Poslední dva červnové dny (29. – 30. 6.) se v Opavě na Slezské univerzitě v Opavě konala Letní knihovnická škola. Akce je výsledkem spolupráce mezi oddělením knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Knihovny města Ostravy a Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Smyslem pilotního projektu bylo navázat a obnovit tradici letních škol, které v minulosti umožňovaly setkávání pracovníků knihoven a akademiků na půdě Slezské univerzity.

Kurzy pro LKŠ 2017 byly vybrány na základě provedeného průzkumu vzdělávacích potřeb pracovníků knihoven v Moravskoslezském kraji, to znamená, že zástupci knihoven sami vybírali kurzy, o které mají zájem a oblasti, ve kterých by si rádi rozšířili nebo doplnili vzdělání. Vzdělávací semináře byly vedeny akademickými pracovníky a profesionálními lektory v komerčních vzdělávacích institucích.

Úvodní přednáška o etických aspektech práce informačního pracovníka (Marek Timko)
Úvodní přednáška o etických aspektech práce informačního pracovníka (Marek Timko)

Úvodního slova se ujala Libuše Foberová, nastupující ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a vyučující oddělení knihovnictví. Popřála účastníkům, ať se jim akce líbí a jsou spokojeni s jednotlivými semináři, a také poděkovala organizátorům za přípravu LKŠ 2017. Poté již byly zahájeny první bloky seminářů.

O etických aspektech práce informačního pracovníka přednášel Marek Timko. Cílem byla zejména etická reflexe konkrétních kauz v informační praxi, tedy jak je eticky správné se v té či oné situaci chovat.

Libuše Foberová si připravila dva přednáškové bloky. První se týkal Manažerských technik pro pracovníky knihoven, kde bylo cílem navázat na teoretické poznatky z managementu knihoven a jejich uvedení do praxe při řízení v konkrétních situacích a také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků. Druhý seminář se zabýval marketingovými trendy v knihovnách a seznamoval posluchače se základními marketingovými dovednostmi použitelných v knihovnické praxi. Zaměřil se také na budování značky a marketingové koncepce knihovny.

Richard Papík během se během tří na sebe navazujících seminářů zabýval metodikou rešeršní činnosti. První blok byl koncipován jako Úvod do rešeršních činností a rešeršních služeb, následovalo Vyhledávání ve volných zdrojích a Vyhledávání v licencovaných zdrojích (s ohledem na konkrétní elektronické informační zdroje dostupné na Slezské univerzitě).

Richard Papík a přednáška o rešerších
Richard Papík a přednáška o rešerších

Vybranými kapitolami z autorského zákona a jeho aplikace na tvorbu propagačních materiálů v knihovnách se dotkl seminář Jana Matuly. A pokračoval dalším kurzem o tom, jak se vyhnout nástrahám v elektronickém prostředí. V pátek pak Jan Matula vedl kurz MS Excel pro pokročilé.

Jan Matula a nástrahy elektronického prostředí
Jan Matula a nástrahy elektronického prostředí

Michaela Mrázová první den lektorovala kurz MS Excel pro mírně pokročilé. Ve druhém dnu na dopoledním semináři představila online nástroj Canva, který umožňuje jednoduše vytvářet plakáty, pozvánky na akce či příspěvky na sociální sítě. V odpoledním bloku proběhl kurz o G Suite, tedy balíčku aplikací od společnosti Google.

Michaela Mrázová a Excel pro mírně pokročilé
Michaela Mrázová a Excel pro mírně pokročilé

Organizaci akce zajistila komunita studentů a vyučujících oddělení knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kteří participují na aktivitách výběrových předmětů Projektový inkubátor a Terénní projekt.

Pilotní ročník Letní knihovnické školy v Opavě 2017 se vydařil, účastníci i organizátoři hodnotí akci pozitivně, což vyplývá i z následně provedené evaluace. Účastníkům, lektorům i organizátorům patří velké díky!

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 6)
MRÁZOVÁ, Michaela. Letní knihovnická škola v Opavě 2017. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 7 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-18087. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18087

automaticky generované reklamy
registration login password