Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kurzy v rámci NPPG by měly pokračovat od července

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Kurzy v rámci NPPG by měly pokračovat od července

0 comments

Poté, co Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) zrušil veřejnou soutěž vypsanou v lednu 2004 ministerstvem informatiky na provozovatele Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG) v roce 2004, rozhodlo se MI pro náhradní řešení: nabídlo předem neomezenému počtu zájemců o tuto činnost (včetně regionálních výukových center) možnost získat dotaci v maximální výši 350 korun na jednoho absolventa kurzu. Příspěvek ze strany účastníků činí stejně jako loni 100 korun.

Pro projekty stanovilo ministerstvo tyto podmínky:

  • minimálně tři navazující dvouhodinové lekce (pro 4 až 12 osob);
  • shodný obsah v rámci všech výukových míst;
  • regionální dostupnost výukových míst (pokrytí území České republiky);
  • časovou dostupnost v odpoledních a večerních hodinách v průběhu celého roku;
  • jednotná metodika;
  • prokazatelná evidence posluchačů.

Přihlášky byly přijímány do 15. června 2004 (podle Petry E. Kocourkové z MI se jich sešlo deset), výsledky měly být zveřejněny do 30. června. Kurzy by měly být obnoveny od července; od začátku tohoto roku o ně projevilo zájem více než 1500 lidí. Není známo, zda mezi uchazeči figuruje také Centrum Internetu. Pro NPPG ministerstvo vyčlenilo šest miliónů korun a další dva daroval jeden ze sponzorů, sdružení Cz.NIC.

Veřejná soutěž byla zrušena na základě podnětu společnosti Centrum Internetu, která nesouhlasila s tím, aby částka 12 miliónů, která byla původně určena pro NPPG, byla rozdělena na polovinu mezi oba účastníky řízení, tj. CI a Economia. (Blíže viz článek v květnovém čísle.) Podle ministra V. Mlynáře s verdiktem ÚOHS nesouhlasí, ale v zájmu pokračování NPPG se nebude odvolávat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Kurzy v rámci NPPG by měly pokračovat od července. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 7 [cit. 2021-09-18]. urn:nbn:cz:ik-11655. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11655

automaticky generované reklamy
registration login password