Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konsorciální projekty s podporou AiP: Koordinace - kooperace - komunikace (Jakub Petřík)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Konsorciální projekty s podporou AiP: Koordinace - kooperace - komunikace (Jakub Petřík)

0 comments
Autoři: 

Jakub Petřík a Filip Vojtášek

Zástupci Albertiny icome Praha (AiP) přivítali návštěvníky s již tradičním humorem, tentokrát s německým přízvukem. Vzápětí však upozornili, že ve své prezentaci budou nanejvýš seriózní a dřevěným pravítkem si vynutili zařazení této poznámky do online zpravodajství.

Jakub Petřík a Filip Vojtášek nejprve představili historii společnosti: v r. 1991 se zaměřovali na CD a diskety, v r. 1992 proběhla dodávka prvních serverů a začala propagace (v písmeně O ze slova icome byla vousatá tvář). V r. 1993 proběhlo online připojení do Dialogu, v r. 1996 pak připojení do CSA přes web. V r. 2001 již začínají fungovat nadstavbové nástroje, a v r. 2009 přichází produkt Summon, který patří mezi tzv. discovery služby.

Dnes AiP zastupuje přední producenty elektronických informačních zdrojů a agregátory, a širokému portfoliu svých zákazníků se snaží nabízet adekvátní kvalitní služby. AiP hraje roli při zajišťování konsorciálních přístupů a jejich zajišťování z národních programů (LI, 1N, INFOZ). Byli také u prvních konsorcií pro nákup Patrologia Latina Database v r. 1997 a Ovid v r. 1998.

AiP tak není jen dodavatelem, ale komplexním konzultantem, který pomáhá s vyjednáváním konsorcií, propagací, zajišťuje statistiky, školení, semináře, portál Infozdroje.cz, propojení s dalšími EIZ, i technickou podporu (zajištění vzdáleného přístupu, evidence administračních údajů). Podpora je přitom velmi široká, snaží se vyjít vstříc zákazníkovým požadavkům a najít optimální řešení.

Celá prezentace byla doprovázena zajímavými ilustračními fotografiemi: zpracování 3 metry vysokého stohu papírů v ucelené statistiky, 24hodinová podpora svého týmu, místa poskytování podpory (voda, sníh či golfové hřiště), fotografie dokladující to, že občas své služby musí poskytovat v převlecích či dokonce výbavě pro těžké podmínky, dále mladé neokoukané tváře, které v publiku leckdo poznal, či trénink pro výsadek do týlu nepřítele a další. Ovšem přes to všechno se jednalo o maximálně seriózní prezentaci.

(lv)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Konsorciální projekty s podporou AiP: Koordinace - kooperace - komunikace (Jakub Petřík). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-13696. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13696

automaticky generované reklamy
registration login password