Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001

0 comments

Letošní, závěrečný ročník konference Forum 2000 byl velmi silně poznamenaný událostmi z 11. září. Příspěvky, oficiální i kuloární diskuze byly ovlivněny především úvahami o rozdílnosti kultur, jejich zakořeněnosti v různých náboženstvích, globální odpovědnosti, lidských právech, a to především z pohledu světa rozděleného na bohaté a prosperující státy a státy chudé. Otázka chudoby jako celosvětového problému, který ovlivňuje dění i v "bohatých" regionech světa, se ostatně dostala do téměř všech probíraných otázek. Nevím, zda je to náhoda, ale právě poslední konferenční den, na němž byla vyhlášena tzv. Pražská deklarace, 17. říjen, byl v roce 1993 vyhlášen Organizací spojených národů za Mezinárodní den pro vymýcení chudoby.

Španělský sál praskal po všechny konferenční dny ve švech. Na Forum 2000 se sjeli významní zahraniční i domácí hosté: intelektuálové, umělci, politici, ekonomové a studenti. V úvodní diskuzi vystoupili například prezident ČR Václav Havel, islámský myslitel a politik Mohammed Mohammed Ali a nebo Francis Fukuyama, významný politolog a spisovatel z USA, v jehož slovech zaznělo mimo jiné varování před oddělováním lidských práv od ostatních (např. kulturních) charakteristik dané skupiny. V tomto smyslu vyzněly i ostatní diskuze o propojenosti náboženství, kultury a lidských práv. Nelze totiž vinit určité náboženství z terorismu, stejně jako nelze zapomínat na nesmírnou chudobu v zemích, které terorismus produkují.

Hvězdou konference první velikosti byl bezesporu bývalý prezident USA Bill Clinton. Sklidil největší ovace a nikdo jej neoslovoval jinak než "mistr prezident". Jeho projev byl méně politický a více lidský, méně ohnivý a více promyšlený. Hovořil samozřejmě o událostech z 11. září, jeho hlavním sdělením byl propastný rozdíl mezi chudými a vyspělými zeměmi: zatímco vyspělé země považují například globální ekonomiku, demokratické zřízení, ICT a pokroky v medicíně za největší zdroj pokroku, v chudých zemích představují právě tyto "výdobytky" největší nebezpečí.

Projev Bila Clintona sledoval nejen plný Španělský sál, ale také další hosté panelu: Václav Havel, Mohammed Mohammed Ali, Jacques Rupnik a Adam Michnik.

Přibližně uprostřed obrázku sedí slavná indická ekoložka a feministka Vandana Shiva, která je autorkou známeho úsloví "mysli globálně, jednej lokálně".

Elie Wiesel, držitel Nobelovy ceny za mír z roku 1986, jeden se spoluzakladatelů projektu Forum 2000, sedí (velmi příhodně) po prezidentově pravici. Po levici pak sedí další z hvězd Fora: americký spisovatel a politolog Francis Fukuyama.

Noblesní atmosféru v sále občas popíchla poněkud ostřejší diskuze či vystoupení delegátů Studenstského fora, kteří poukazovali na malý zájem o jejich aktivity a nedostatek citu pro trpící (jedna z delegátek se při líčení příběhu násilí páchaného na ženách zcela zhroutila).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 11 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-10822. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10822

automaticky generované reklamy