Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knižní trh a Internet - seznamte se s novým sloupkem Ikara

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knižní trh a Internet - seznamte se s novým sloupkem Ikara

0 comments
Autoři: 

Internet má dlouhé prsty, a tak dosahuje také do oblasti knižního trhu. Řekneme-li "knižní trh", představíme si tři subjekty: nakladatelství, knižního distributora (velkoobchod) a knihkupectví.

Následně první, co nás napadne při spojení Internetu a uvedených subjektů knižního trhu, jsou webové stránky těchto subjektů. Od webových stránek nakladatelů, knižních distributorů a knihkupců je již jen krůček k jejich obchodní činnosti v prostředí Internetu - k elektronickému obchodování s knihami, tj. elektronickým (internetovým) knihkupectvím. Zde jsou zákazníkovi nabízeny klasické tištěné knihy (a další dokumenty), ale již také první knihy elektronické, které na svou zlatou éru teprve čekají.

Zákazník často neprahne hned po primárním dokumentu (ať už v tištěné či elektronické formě), ale potřebuje načerpat informace o tom, co se mu na knižním trhu nabízí. Dosud mohl využít nejspíše ediční plány nakladatelství, resp. jejich obdobu vydávanou knižními distributory a knihkupci či některá odborná periodika (u nás v čele s týdeníky Nové knihy a Knihy). Ve světě Internetu bychom variantu edičních plánů měli nalézt na již zmiňovaných webových stránkách subjektů knižního trhu, využít můžeme i elektronická knihkupectví; k dispozici nám jsou ale i další zdroje (za všechny zde jmenujme online verzi Books in Print).

Abychom však oblast knižního trhu příliš nezúžili, musíme pozornost věnovat také dalším souvisejícím okruhům - internetovým prezentacím odborných periodik zaměřených na knižní sféru, knižních veletrhů a profesních spolků.

Uvedené okruhy budou postupně předmětem příspěvků publikovaných v rámci tohoto nového sloupku, který se bude v následujících měsících objevovat na stránkách Ikara. Přičemž důraz bude kladen na prostředí českého Internetu a českého knižního trhu. Ačkoliv se v těchto příspěvcích pokusím o pohled "řadového" uživatele Internetu zajímajícího se o danou problematiku, obecný pohled bude jistě leckdy zatlačen pohledem profesním, pohledem knihovnice. To však bude určitě na místě, jelikož knihovny (a za ně pak především "akviziční složka") představují pro nakladatele, knižní distributory i knihkupce významného partnera, který je zprostředkujícím článkem mezi těmito subjekty a jejich cílovými zákazníky - čtenáři.

Po dnešním rozjezdovém kole, ve kterém jsem naznačila, co mohou ctění čtenáři od tohoto sloupku zhruba očekávat, se od září vrhneme do světa knižního Internetu naplno - začneme u webových stránek nakladatelství. A pokud máte dojem, že má hlava zapomněla na některou významnou oblast, které by v tomto sloupku měla být věnována pozornost, neváhejte pro sdělení tohoto podnětu použít mou e-mailovou adresu.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Knižní trh a Internet - seznamte se s novým sloupkem Ikara. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 8 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10770. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10770

automaticky generované reklamy
registration login password