Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny pomáhají neziskovým organizacím

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovny pomáhají neziskovým organizacím

0 comments

Zatím šest veřejných knihoven (Krajská knihovna v Liberci, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna v Přerově, Knihovna Kroměřížska a Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna) se zapojilo do celostátní kampaně 30 dní pro neziskový sektor, další se možná ještě přidají, sdělil Ikarovi Josef Šplíchal z obecně prospěšné společnosti Informační centrum neziskových organizací (ICN). Každá ze jmenovaných knihoven připravila na únor výstavu, na níž se prezentují neziskové organizace z daného regionu - občanská sdružení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Pouze čtyři knihovny (Česká Lípa, Pelhřimov, Kroměříž a Přerov) o této akci informovaly (v den vydání tohoto čísla) na svých webových stránkách.

Kampaň 30 dní pro neziskový sektor, jejímž organizátorem je právě ICN, probíhá od roku 1998 a jejím hlavním cílem je vždy v průběhu února seznámit veřejnost o úloze a významu neziskových organizací. Projekt zároveň poskytuje příležitost jednotlivým neziskovým organizacím, aby v jeho rámci nejen představily svou činnost, ale i zlepšily svou komunikaci s veřejností. Součástí projektu je již tradičně mediální prezentace spojená se zajímavě, zpravidla lehce kontroverzně pojatou reklamou. Ústředním mottem letošního, sedmého ročníku je slogan "Chcete podat pomocnou ruku?", který se objeví také v televizním a rozhlasovém spotu.

Zmíněné knihovny s 39 dalšími patří k těm, které s ICN spolupracují dlouhodobě (viz jejich seznam). Podle svých možností nabízejí neziskovým organizacím např. tyto služby: kontakty na poradenství v oblasti fundraisingu, práva a účetnictví, zákony týkající se neziskového sektoru, monitoring médií, prostor pro pořádání akcí a jinou formu pomoci v propagaci, využít počítačů připojených na Internet atd. Knihovny od ICN obdržely a pravidelně doplňují fond základních publikací o neziskovém sektoru. Knihovny navíc samy mapují neziskové organizace ve svém nejbližším okolí. Zvlášť aktivní je v této oblasti Knihovna Kroměřížska.

ICN spravuje vlastní, veřejnosti přístupnou knihovnu (Malé náměstí 12, Praha 1; otevřena Út 10–12, St 10-12 a 13-17 a Čt 13-17) a dále portál www.neziskovky.cz. Zde je zájemcům o tuto problematiku k dispozici mj. kalendář workshopů a seminářů určených pro neziskové orgranizace (zaměřených často na public relations), databáze několika tisíc těchto subjektů pokrývající všechny obory a kraje a tipy na získání finančních zdrojů (ze soukromých i veřejných rozpočtů).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Knihovny pomáhají neziskovým organizacím. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 2 [cit. 2023-02-06]. urn:nbn:cz:ik-11493. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11493

automaticky generované reklamy