Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny mají nedokonalé ceníky, upozorňuje odborník

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Knihovny mají nedokonalé ceníky, upozorňuje odborník

1 comments
Autoři: 

Vyčítá vám zřizovatel, že má vaše knihovna málo příjmů od čtenářů? Podívejte se na ceník služeb a zjistíte, že účtujete jen zlomek z toho, co čtenářům můžete nabídnout. Přitom stačí nahlédnout do ceníků našich peněžních ústavů, které jsou v poslední době stále více vynalézavější, a inspirovat se jimi. Další metodou je chvíli přestat myslet jako knihovník, představit si, že jste podnikatel nebo příslušník pravicovější politické strany, a projít se knihovnou.

Nic vás nenapadlo a stále uvažujete jako altruista? Pak nezbývá než požádat nějakého podnikatele nebo politika, aby se po knihovně prošel s vámi. Podnikateli (politikovi snad nikoliv) sice budete muset zaplatit čas, který s vámi bude v knihovně z jeho pohledu marnit, ale pokud jeho nápady realizujete, jemu zaplacená částka by se vám měla několikanásobně vrátit.

První zastavení uskutečněte hned u šatny. Proč by měla být bezplatná, když všude jinde za použití šatny zaplatíte? To, že nařizujete čtenářům, aby si odkládali v šatně svrchní oblečení před vstupem do studovny, by nemělo být důvodem nevybírání peněz za užití šatny. Koneckonců může uživatel přijít do knihovny rovnou bez svrchního oblečení. Otužování je potřebné a působí jako prevence před chřipkami a virózami, jak se všude dočteme.

Je sice pravda, že z prostorových důvodů je většina knihovních šaten vybavena pouze háčky, nic vám však nebrání nakoupit několik ramínek a nabízet je za příplatek těm, co jsou hákliví na pomačkání pláště či kabátu. Rovněž uložení mokrého deštníku v rozloženém stavu lze považovat za nadstandardní službu a můžete chtít za ni příplatek. Koneckonců když prší, může čtenář zůstat doma, pokud nestihl přijít do knihovny, než se rozpršelo. Poplatek za uložení zavazadel by neměl být jednotný, ale zohlednit by se měla jeho váha a neskladnost. I za nákupní tašky, pochopitelně jen jsou-li plné, by se měl vyžadovat příplatek. Kdo má v šatně vydržet, obsahuje-li nákupní taška olomoucké syrečky nebo svazek póru? Je-li šatna vybavena ledničkou, nabízí se možnost úschovy mražených výrobků, které si čtenář koupil cestou do knihovny, právě v oné ledničce. Pochopitelně opět za příplatek. Stejně tak za peníze můžete půjčovat deštník. Mimochodem, nebudete první knihovnou, která se tak chová...

Za pohlídání kočárku s dítětem i bez něho (bez dítěte může být vyžadována poloviční částka, protože si další částku případně vybereme v oddělení pro děti), kola, psa či jiného domácího mazlíčka se nebojte požadovat dvojmístné částky. Každý je raději zaplatí, než aby riskoval, že mu před knihovnou někdo ukradne drahé kolo nebo odloudí drahou přítelkyni či manželku.

Pokud jsou poblíž šatny toalety, měl by šatnář půjčovat klíč od nich a vybírat za jejich užití maximálně 3 Kč. Při vyšší částce budete dražší než veřejné záchodky, takže k vám přijde méně návštěvníků a i příjmy knihovny budou nižší. Ty si však můžete vylepšit nabídkou toaletního papíru navíc (navrhuji účtovat 2 Kč), nabídkou zapůjčení čistého spodního prádla (stačí to levné z tržnic za 20 Kč), zubního kartáčku či holicích potřeb. Posledně uvedené služby je však nutné posoudit z pohledu, zda budou od vaší klientely vyžadovány či nikoliv, abyste neinvestovali do něčeho zbytečně.

O oddělení pro děti a mládež jsem se sice zmínil již v textu o šatně, ale měli byste si uvědomit, že se v něm dají zpoplatnit i jiné služby než jen dohled na miminka. Ostatně za dohlížení na batolata, která si zvyknou chodit na knihovní nočník, byste měli vyžadovat méně než za ta, která budete muset přebalovat. Zde je několik námětů, jak obohatit ceník dětského oddělení:

 • dohled na batolata, která umí říkat "kakat" - 5 Kč/hod.
 • dohled na batolata, která neumí říkat "kakat" - 15 Kč/hod.
 • dohled na "náctileté" - 50 Kč/hod.
  (Pozn.: V částce za dohled na teenagery sice nerozlišujeme, zda již samostatně chodí na stranu, a nemusíme tedy započítávat či odpočítávat částku za pleny, ale vzhledem k jejich věku a k tematice knih a časopisů, které v knihovně máme a které by je mohly zajímat, je dohled na ně mnohem náročnější.)
 • vyznačení nejtenší knihy v seznamu povinné četby - 2 Kč
 • napsání obsahu z vybrané knihy - 20 až 40 Kč
  (Pozn.: Částka se odvíjí od případu, zda knihovník už knihu někdy četl nebo ne.)
 • vypracování úkolu z matematiky - 5-10 Kč/příklad
  (Pozn.: Částka se liší podle toho, ze které třídy je čtenář. Zvažte, zda je knihovník schopen spočítat matematické příklady i pro 8. a 9. třídu a zda je tudíž možné takovou službu nabízet. Než s ní začnete, zadejte mu zkušební příklad ze Sbírky řešených příkladů. V případě, že jeho výsledek se bude lišit od vašeho výsledku, snáze poznáte, kdo počítal špatně a kdo tuto službu nebude zajišťovat. Pokud se bude lišit váš i jeho výsledek od výsledku ve sbírce, službu v žádném případě nezavádějte!)

Pro případ, že v knihovně provozujete čítárnu novin a časopisů, uvádím rovněž několik námětů na doplnění ceníku:

 • uschování denního tisku, aby nebyl očten od jiného čtenáře - 10 Kč/titul/týden
 • vyhledání periodika, ve kterém ještě nebyla vyluštěna křížovka - 10 Kč/výtisk
 • zapůjčení polštářku pro pohodlnější čtení - 10 Kč/denně
  (Pozn.: U tzv. "štamgastů" je možné u opakované služby poskytnout slevy.)

Studovny by se měly stát eldorádem při vymýšlení dalších položek do ceníku, protože v nich dochází k častým kontaktům mezi pracovníkem a čtenářem, mají studijní místa a často bývají vybaveny počítači. Z referenčních služeb by proto v ceníku nemělo chybět následující:

 • okamžitá odpověď - 2 Kč
 • odpověď, která vyžaduje, aby knihovník vstal a šel se někam podívat - 5 Kč
 • odpověď, u níž knihovník garantuje správnost - 10 Kč
  (Pozn.: Odpověď na dotaz, kde jsou v knihovně toalety, se účtuje sazbou 2 Kč a nikoliv 10 Kč.)
 • vysvětlení MDT - 50 Kč
 • vysvětlení AACR2 - 200 Kč
 • informace pro podnikatele - 5 % z částky, kterou díky poskytnuté informaci vydělá
 • rady pro rozvádějící se - 5 % z majetku po jeho vypořádání

U počítačů připojených k internetu je účtování po minutách pro knihovnu značně nevýhodné. Změňte proto formulaci v ceníku na "za každou započatou půlhodinu". Jste-li odvážnější, tak minimální poplatek za internet zdvojnásobte a stanovte dokonce "za každou započatou hodinu". Pokud budete nadále účtovat internet po minutách, dbejte aspoň na to, aby pult knihovníka byl dostatečně vzdálen od počítačů na internet a aby se čtenář cestou musel vyhýbat regálům a stolům. Třeba se vám podaří započítat do práce s internetem i čas, který uplyne, než čtenář k vám dorazí, aby zaplatil. Dbejte rovněž i na to, aby některý počítač byl výkonnější, měl větší obrazovku a aby u něho nebyla klávesnice s vypadávajícím písmenkem. Budete ho moci označit za nadstandardní a účtovat za práci na něm příplatek. V případě, že vybíráte poplatek za rezervaci místa u počítačů, zohledněte tuto skutečnost i při rezervaci takového počítače. Do ceníku dále doporučuji zařadit následující položky:

 • pomoc při vyhledání písmena na klávesnici - 0,50 Kč/písmeno
 • vyťukání znaku @ - 1 Kč/po každém požádání

Ani ve studovně, která není vybavena počítačem, nemusíte propadat beznaději, že v ní nezvýšíte knihovní příjmy. Uvědomte si, že podobně jako jsou příplatky za hotelové pokoje podle toho, zda mají balkony a vyhlídku na moře, můžete stanovit příplatky i za místa ve studovně. Některá jsou blíže k regálům, jiná mají hezčí výhled. Pokud v některém z nich pravidelně vysedával známý pedagog či politik, má to logiku, že i za ně můžete požadovat příplatek. Sice takových míst v našich veřejných knihovnách příliš není, můžeme si však pomoci. Před volbami oslovte politika, aby si sedl několikrát na stejné místo do studovny, a bude-li zvolen, hodnota studijního místa vzroste. (Pozn.: Britští knihovníci tak nápadití nebyli, takže jste si dříve mohli sednout v British Library na místo, kde studoval Marx i Lenin, zcela bezplatně. Teď už ta možnost sezení a vybírání poplatku v Londýně není možná, protože se pro British Library postavila nová knihovna.)

Může se zdát, že poměrně málo příležitostí pro doplnění ceníku dalšími položkami skýtá půjčovna. Ale i v tom se mýlíte. Pomáháte-li čtenáři vyhledat dokument v lístkovém nebo elektronickém katalogu, jste přeci oprávněni mít v ceníku i položky:

 • vyhledání knihy v názvovém či jmenném katalogu - 2 Kč/titul
 • vyhledání knihy v předmětovém katalogu - 3 Kč/titul
 • vyhledání hudebniny či CD podle zazpívané melodie - 10 Kč/titul
  (Pozn.: V případě uvedení nepřesného názvu, zkomolení autora či falešného zpěvu lze zvýšit poplatek o 20 %.)

Zohlednit můžete i to, že kvůli některé knize musíte běžet do skladu. V současné době má přeci většina knihoven dostatečný volný výběr, a i když je některá kniha z volného výběru půjčena, může si čtenář vzít třeba sousední a skladníka nechat na pokoji.

Pokud vám výše uvedené náměty na zvýšení příjmů knihovny stále připadají nedostatečné, závěrem bych vás upozornil i na možnost zavedení většího počtu sankčních poplatků. Pročtěte si váš výpůjční řád a podívejte se, co všechno zakazuje. Přitom určitě jej všichni návštěvníci nedodržují. A tak máte možnost stanovit pokuty za neodkládání svrchního oděvu, za nevypnutý mobilní telefon, za hlasitý hovor, ba i za vracení knih do regálů a ne na odkládací místa. (A to i v případě, že čtenář knihu jen vytáhl a dal hned na původní místo.)

Budete-li tak postupovat, ručím vám, že příjmy od čtenářů vám vzrostou. A pokud ne, protože k vám přestanou čtenáři chodit, budete mít v knihovně aspoň klid a pořádek...

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. Knihovny mají nedokonalé ceníky, upozorňuje odborník. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 13 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11744. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11744

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Je to dobrý, když skoro každý čtenář brečí,že musí zaplatit roční poplatek - u nás konkrétně 100,-Kč, tak bych nasadila tvrdší kapky, musíme to probrat na nejbližší poradě- díky za náměty