Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnický happening 2012

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovnický happening 2012

0 comments
Anglicky
English title: 
Library Happening 2012
English abstract: 
Reading may be fun. That was the motto of this year’s book festival that found home in Pisek, Czech Republic on September 22nd. A prize for the important influence of Czech library environment was granted, and three hundreds of volunteers expressed the need for a new local library in an original way.
Autoři: 

V pátek 21. a v sobotu 22. září 2012 se v Písku uskutečnil Knihovnický happening 2012 s heslem „kniha nejen na papíře…“. Cílem akce bylo zábavnou formou upozornit na význam čtení, čtenářství a knihoven a současně také propagovat město Písek a celý region. Vlastní happening, jehož se zúčastnilo kolem 280 lidí, byl zahájen v 15 hod. fanfárami trubačů z Vyšší odborné lesnické školy a střední odborné lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga. Po krátkých projevech se představilo devět soutěžních družstev se svými originálními zdravicemi. Následovaly zábavné soutěže obsahově se vztahující k tématu happeningu nebo k městu Písek.

Vítězem soutěží se stalo družstvo knihovnic ze středních Čech s příznačným jménem KČSky – Krásný čiperný Středočešky

Vítězem soutěží se stalo družstvo knihovnic ze středních Čech s příznačným jménem KČSky – Krásný čiperný Středočešky

V rámci happeningu bylo rovněž předáno ocenění vítězi soutěže MARK, která je určena studentům a mladým pracovníkům v oboru knihovnictví. Vítězkou se stala Mgr. Blanka Vorlíčková z Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK za rozvoj konceptu informačních systémů historického a kulturního dědictví a osobních knihoven představitelů české kultury a vědy a za publikaci Osobní knihovna Karla Čapka. Z rukou předsedy Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) PhDr. Víta Richtera převzala ocenění ve formě finančního daru ve výši 35 tis. Kč.

Mgr. Blanka Vorlíčková

Mgr. Blanka Vorlíčková psala o projektu osobních knihoven v červnovém čísle Ikara

Vlastnímu happeningu, který se uskutečnil na Bakalářích předcházela akce  nazvaná „Stoupněte si do fronty za novou knihovnu“, jež měla upozornit na nutnost přestěhování písecké knihovny, která se tísní v malé historické budově, do nových lépe vyhovujících prostor. Z účastníků happeningu a občanů města Písek se z  knihovny až na Bakaláře podařilo vytvořit živý řetěz, který přestěhoval čtyři knihy do modelu nové knihovny. Celou akci moderoval Mgr. Vratislav Měchura, o hudební doprovod se postaral Roman Dragoun.

Velká papírová kniha s podpisy všech, kteří se happeningu zúčastnili

Poslední byla velká papírová kniha s podpisy všech, kteří se happeningu zúčastnili. Ta byla symbolicky předána do rukou starosty města Písek, JUDr. Ondřeje Veselého (druhý zleva).

Večerní program se odehrál v písecké Sladovně od 19,00 hod. V zaplněných výstavních prostorách  Vysokých trámů zahájily doprovodný program písecké mažoretky. Poté následovalo vystoupení ředitele Prácheňského muzea v Písku PhDr. Jiřího Práška se stručnou historií města a přednesem velmi originálních a úsměvných básní místního uzenáře Jabulky. Vrcholem večera bylo vystoupení gymnastického oddílu Sokola Písek. Na závěr programu měli účastníci večera možnost vidět hrající fontánu.

Na sobotu 22. září byly pro účastníky happeningu připraveny prohlídky místní synagogy, nedokončené části Sladovny Písek (místo možného přestěhování písecké knihovny), Památník Adolfa Heyduka  a také Městské elektrárny.

Letošního Knihovnického happeningu v Písku se účastnily na tři stovky lidí

Letošního Knihovnického happeningu v Písku se účastnily na tři stovky lidí

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DUB, Roman. Knihovnický happening 2012. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 10 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-13976. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13976

automaticky generované reklamy