Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnický happening 2010

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovnický happening 2010

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

14. ročník celostátní akce Týden knihoven byl jako každoročně zahájen Knihovnickým happeningem, který se tentokrát konal ve dnech 1. až 2. října 2010 v srdci Českého ráje, půvabném městečku Turnov. Pořadateli byly Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Městská knihovna Antonína Marka v Turnově.

Všichni zúčastnění se shromáždili před knihovnou, odkud se vydali po stopách skřítka Knihovníčka centrem Turnova.

Průvod městem po stopách skřítka Knihovníčka

Průvod městem po stopách skřítka Knihovníčka

Pátečním odpolednem všechny účastníky provázeli turnovští rodáci - národní obrozenec Antonín Marek a historik Josef Pekař, osoby věru důvěryhodné, jež nás seznámily s historickým místopisem. Součástí průvodu byla výsadba stromu Knihovník v místním parku.

Historické zastavení s Antonínem Markem a Josefem Pekařem

Historické zastavení s Antonínem Markem a Josefem Pekařem

Do atria Muzea Českého ráje přivedli knihovnický průvod jeho veličenstvo král Jan s královnou Eliškou.

Strom Knihovník a Zlata Houšková Jeho veličenstvo král Jan a královna Eliška

Vlevo strom Knihovník a Zlata Houšková; vpravo král Jan a královna Eliška

Slavnostní zahájení proběhlo pod záštitou senátora pana Jaromíra Jermáře, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje paní Lidie Vajnerové a starostky Města Turnov paní Hany Maierové. Zdravice zúčastněných knihoven a regionů se nesly v osvětově veselém duchu. Za zvláštní pozornost stojí premiéra knihovnického pěveckého sboru Kolibřík z Krajské vědecké knihovny v Liberci u příležitosti 10. výročí otevření této knihovny. Vystoupení bylo vynikající jak po obsahové, pěvecké, tak i taneční stránce a před jeho členy se rozvíjí slibná budoucnost. 190. výročí založení turnovské knihovny přiblížilo dětské divadelní představení.

Dětské představení o historii knihovny

Dětské představení o historii knihovny

Součástí odpoledne bylo slavnostní vyhlášení ceny MARK 2010 za účasti zástupců hlavního sponzora této soutěže, společnosti SKANSKA. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek oboru do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Z 25 nominovaných cenu po zásluze získal mladý, moudrý, atraktivní, aktivní, rozumný, rozkvétající knihovník Petr Škyřík z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Večerní kulturní program se nesl v duchu oslav kulatých výročí místních uskupení a představení jejich činnosti. Módní přehlídka značky MV Boutique představila šperky studentů místní umělecké školy, taneční škola ILMA předvedla řadu vystoupení a závěr patřil opeře Studna.

MARK 2010 Petr Škyřík Vystoupení taneční školy ILMA

Vlevo MARK 2010 Petr Škyřík; vpravo vystoupení taneční skupiny ILMA

Sobotní dopoledne patřilo prohlídce knihovny a místních pamětihodností.

Dětské oddělení turnovské knihovny

Dětské oddělení turnovské knihovny

Knihovnický happening 2010 v Turnově se vydařil a příští rok se můžeme těšit do Ostravy.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RIEDLOVÁ, Dana. Knihovnický happening 2010. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 11 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-13560. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13560

automaticky generované reklamy