Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnická rekonstrukce knihovny v Plané nad Lužnicí

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovnická rekonstrukce knihovny v Plané nad Lužnicí

0 comments

Městská knihovna v Plané nad Lužnicí vystřídala během své existence několik míst. V roce 1997 byla v centru obce dostavěna nová budova, kde se usídlil městský úřad a své prostory tu kromě pošty, spořitelny, obřadní síně a knihkupectví našla i knihovna. Podkrovní prostředí bylo na pohled pěkné, leč malé – vešlo se sem jen oddělení pro dospělé čtenáře. Díky vstřícnosti zdejší základní školy jsme mohli dětské oddělení umístit tam. Následujících 14 let jsme dva dny v týdnu půjčovali pro dospělé a dva dny v týdnu pro děti. V obsazení 1,5 úvazku se měly knihovnice co ohánět, aby vše zvládly.

Zrekonstruovaná knihovna ve druhém patře městského úřadu

Zrekonstruovaná knihovna ve druhém patře městského úřadu uvítala první čtenáře v plném provozu 11. října 2011 v 16 hodin

Kromě půjčování pořádaly samozřejmě spoustu akcí zaměřených na propagaci knih a čtení. Díky úzkému propojení se školou našla cestu do knihovny řada dětí. Tou horší stránkou bylo neustálé přebíhání a přenášení knih i různých materiálů sem a tam. Planá se také začala intenzivněji rozrůstat a přibývalo mladých rodin v nové zástavbě. Do dětského oddělení v prvním patře školy však měly maminky s malými dětmi ztížený přístup kvůli strmému bočnímu schodišti a absenci výtahu.

Průběh rekonstrukce Průběh rekonstrukce Průběh rekonstrukce

Představy o nové podobě knihovny dostaly konkrétnější podobu koncem jara 2011 a v září se mohlo začít

Naše snahy o spojení obou oddělení v jednom prostoru nabyly na intenzitě a nakonec byly zhmotněny – po komunálních volbách zasedli na radnici osvícení radní a rekonstrukce knihovny se stala jednou z priorit.

7. září jsme pro veřejnost uzavřeli oddělení pro dospělé a půjčovalo se omezeně pouze v dětském oddělení. Druhé patro městského úřadu se zatím otřásalo stavebním ruchem a dlužno říci, že kam se koplo, tam vyvstal problém. Naplánované příčky se posunovaly (bez vědomí knihovnic), ostré rohy zdí se „osekávaly“ a naopak jinde se „ostřily“.

Záhadné kabely Záhadné kabely

Během rekonstrukce všude visely kabely, ke kterým se nikdo nehlásil. Eektrikáři tvrdili, že patří "interneťákům", ti se od nich však distancovali...

Na zedníky málem spadla část stropu, která byla zajištěna jinak než měla, projektanti řešili zpřísněná protipožární opatření, což znamenalo i neplánované vybourání dalších dveří v obvodové zdi budovy k protipožárnímu schodišti a tak bychom mohli pokračovat.

Každý, kdo tohle zažil, ví své. Ostatním doporučuji obrnit se při podobných záměrech nekonečnou trpělivostí, asertivitou kombinovanou s neústupností, natrénovat prostorové vnímání, logistiku a občas si „dát panáka“!

Zrekonstruovaná knihovna ve druhém patře městského úřadu

Změny v projektu způsobily i nemilá překvapení - např. u regálu na míru do dětského odělení se nakonec zjistilo, že je zeď kratší...

Neudolané měsíc trvajícím stresem, jsme vymyslely přestěhování dětských knih dětmi. V úterý 11. října naštěstí po sérii depresivních deštivých dní vysvitlo slunce a s úsměvem shlíželo na knižní skluzavku z prvního patra školy do peřinou vystlané bedny a na ni navazující dětskou knihovnickou stonožku. Metodičky táborské knihovny pomohly fond srovnat do regálů, takže jsme mohli vzápětí začít 100% fungovat v novém prosluněném prostoru.

Záhadné kabely Záhadné kabely

Knihovnická stonožka se vinula z bodu Š(kola) do bodu K(nihovna). Během dvou hodin přestěhovali žáci základní školy veškerou beletrii, osmáci při suplování později "dorazili" naučnou literaturu...

Dětem i dospělým se u nás líbí a všichni doufáme, že jim to vydrží. Jsme moc rádi, že se u nás hned zabydlelo mateřské centrum a svůj prostor tu našlo i loutkové divadélko. Pokračujeme ve spolupráci se základní i mateřskou školou, plánujeme tvůrčí dílny pro veřejnost, besedy, autorská čtení atd. Přijeďte se podívat – Městská knihovna Planá nad Lužnicí vás s potěšením uvítá!

Otevření nové knihovny Otevření nové knihovny Otevření nové knihovny Otevření nové knihovny

Fotografie z otevření nové zrekonstruované knihovny

Další fotodokumentace je k nahlédnutí na adrese www.knihovnaplananl.estranky.cz
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VYHNALOVÁ, Václava. Knihovnická rekonstrukce knihovny v Plané nad Lužnicí. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 11 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-13772. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13772

automaticky generované reklamy