Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna roku

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovna roku

0 comments
Rubrika: 
Knihovnu roku mají v Kostomlatech pod Milešovkou, ocenění za nejvýznamnější knihovnický počin převzal Vojtěch Balík

Dne 8. října se v Zrcadlové kapli Klementina konalo slavnostní vyhlášení 2. ročníku celostátní ceny Ministerstva kultury Knihovna roku 2004. První náměstek ministra kultury Zdeněk Novák jménem pořádající instituce a zároveň donátora soutěže předával ocenění. Dopolednem provázela Zlata Houšková, na varhany hrál profesor Otomar Kvěch.

Program moderátorka zahájila vyznáním "Mezi knihami a lidmi" z pera Jana Šnobra. Ředitel Národní knihovny ČR Vlastimil Ježek přítomné přivítal v reprezentačních prostorách Klementina a podotkl, že název kaple je pro tuto příležitost příznačný: knihovnám je nastaveno pomyslné zrcadlo.

Náměstek Zdeněk Novák řekl, že vnímá národní knihovnu jako velechrám kultury, informací a znalostí a že se těžiště dnešní knihovnické práce přesouvá od uchovávání spíše ke zpřístupňování. Knihovníci by se dali titulovat "znalostní navigátoři". Novák dále uvedl, že MK ČR riskovalo VISKEM a nyní už jen VISKuje. Mezi vzděláváním a knihovnictvím cítí určitý vztah. Škola totiž otevírá podle jeho slov dveře knihovny. Je třeba ale myslet na to, aby knihovny dokázaly flexibilně reagovat na poptávku odpovídající nabídkou. Zkušenosti ruku v ruce se schopností sociální komunikace a již zmíněnou flexibilitou jsou klíčové pro naplnění požadavků společnosti. A pokud knihovna dobře funguje, mohou na ni být její uživatelé spolu s knihovníky oprávněně hrdi.

Kategorie "základní knihovna"

Z dvanácti nominovaných knihoven si hlavní cenu a zasloužený titul Knihovna roku 2004 odnesla Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou. Malou knihovnu, zbudovanou ve dvou místnostech rodinného domku, vedou manželé Hana a Miroslav Bláhovi. Porotu knihovna v teplickém okresu zaujala nápaditou a činorodou kulturní, vzdělávací a informační činností. Oběma manželům vyjádřila obdiv za dlouhodobý nezištný osobní vklad a příkladný vztah ke knihovnické práci. Kostomlatská knihovna svými bohatými aktivitami přispívá rozvoji veřejného života v obci.

Zvláštní ocenění za cílevědomý rozvoj knihovnických služeb a knihovny jako centra obce získaly Místní knihovna v Babicích (okres Uherské Hradiště) a Obecní knihovna v Mydlovarech (okres České Budějovice).

Po vyhlášení výsledků první kategorie se barokním sálem nesla melodie Sonáty pro hoboj (od Camille Saint-Saëns), kterou zahrála Markéta Zemánková.

Kategorie "informační počin"

Druhou část slavnostního aktu uvedla Zlata Houšková citáty z publikace 111 let Městské knihovny v Praze. V rukou poroty se tentokrát sešlo dokonce sedmnáct návrhů. Jak někteří dopředu tušili nebo si to alespoň v duchu přáli, hlavní cenu získal bývalý ředitel Národní knihovny ČR Vojtěch Balík. Ocenění na návrh poroty udělil ministr kultury za podíl Národní knihovny ČR na automatizaci knihoven v České republice a rozvoji digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů. Udělení této ceny provázely dlouhotrvající ovace publika. Druhé místo v kategorii "informační počin" bylo uděleno Knihovně Jiřího Mahena v Brně za akci "Poprvé do školy – poprvé do knihovny". Brněnská knihovna projekt, do něhož se zapojily desítky knihoven v naší republice, zaměřila na podporu dětské čtenářské gramotnosti.

Třetí, neformální částí "galadopoledne" byl raut na ředitelské chodbě Klementina.

Pokud stojíte i o vizuální zážitek ze slavnostního vyhlášení, zde si můžete prohlédnout snímky ve fotogalerii vytvořené NK ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POJEROVÁ, Kateřina. Knihovna roku. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 11 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-11727. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11727

automaticky generované reklamy
registration login password