Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna roku 2011

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovna roku 2011

0 comments
Autoři: 

V úterý 4. října proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku 2011. Sdružení knihovníků a informačních pracovníků (SKIP ČR) předávalo Cenu Ministerstva kultury ČR letos již po deváté, přičemž kromě samotné "knihovny roku" a ocenění za "informační počin" byla na tiskové konferenci vyhlášena také "Městská knihovna roku", která tak vstoupila do svého druhého ročníku.

Zlata Houšková Zrcadlová kaple plná návštěvníků

Vlevo: moderátorka Zlata Houšková, vpravo: Zrcadlová kaple pražského Klementina plná lidí

Celou akci moderovala Zlata Houšková, přičemž jednotlivé ceny a nominace odděloval také zajímavý kulturní program. Hned v úvodu například vystoupil Stanislav Zindulka s krátkým literárním přednesem (příběh dvou dopisů pro knihovnici Klokánkovou), a v polovině slavnostní akce nám zazpíval sbor C&K Vocal. Předávání cen navíc doprovázel hrou na varhany profesor Otomar Kvěch.

Stanislav Zindulka těsně před svým vystoupením

Stanislav Zindulka těsně před svým vystoupením

V úvodu akce se na improvizovaném pódiu objevili také zástupci NK ČR a Ministerstva kultury. Součástí programu bylo totiž předání osvědčení o zápisu pražské kolekce 526 univerzitních tezí Národní knihovny do registru "Paměť světa" UNESCO. Certifikát předal náměstek ministra kultury Radek Zdráhal generálnímu řediteli NK ČR Tomáši Böhmovi a ředitelce úseku Historických a hudebních fondů NK ČR Miroslavě Hejnové.

Co se týče samotné soutěže o knihovnu roku, jako první přišla na řadu kategorie "informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Nominované knihovny představila předsedkyně poroty Iva Horová, která zdůraznila, že letos mezi nominacemi převažovaly rekonstrukce knihoven. Porota tento trend velmi oceňuje, protože pustit se v dnešní ekonomicky obtížné době do rekonstrukce není snadný úkol.

Vítěznou knihovnou v kategorii informační počin se stala Moravská zemská knihovna v Brně. Porota ocenila především digitalizaci a on-line zpřístupnění Mollovy sbírky historických map (12.000 kusů map včetně rukopisných katalogů). Zvláštní ocenění a diplom získala také Regionální knihovna Karviná za přestavbu ústřední budovy na společenské a kulturní centrum města.

CK Vocal Další pohled do přeplněného sálu

Hudební intermezzo v podání skupiny C&K Vocal a pohled do přeplněného sálu

V hlavní kategorii "základních knihoven" bylo nominováno celkem 14 knihoven — jedna z každého kraje vyjma Prahy a také s výjimkou Karlovarského kraje, který jako tradičně nominoval knihovny dvě. Jednotlivé nominace představil Ladislav Zoubek, předseda hodnotící komise.

Knihovnou roku 2011 se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice z Jihomoravského kraje. Ačkoliv v místní časti Veselice žije pouze 272 obyvatel a knihovnu vede dobrovolná knihovnice, přesto nabízí nadstandardní služby, podílí se na kulturním a společenském životě obce, a také budova, ve které knihovna sídlí, je moderní, atraktivní a je architektonicky velmi dobře řešena.

Zvláštní ocenění a diplom získala také Místní knihovna v Miletíně, která je prostorná, moderní a bezbariérová, a Obecní knihovna Jaroměřice, která tvoří významnou součást místního Centra pro život a podnikání a vykazuje rostoucí počet výpůjček. Pro úplnost ještě dodám, že obě odborné komise (pod vedením paní Horové i pana Zoubka) letos uzavřely své tříleté funkční období, a od příštího ročníku bude působit již komise nová.

Cena Ministerstva kultury ČR a titul Knihovna roku 2011 putovala do místní části Vavřinec-Veselice

Cena Ministerstva kultury ČR a titul Knihovna roku 2011 putovala do místní části Vavřinec-Veselice

Jako poslední přišla na řadu nejmladší soutěž SKIPu a firmy SKANSKA, Městská knihovna roku. Předseda Sdružení knihovníků a informačních pracovníku Vít Richter představil základní kritéria hodnocení (benchmarkingu) a ocenil vítězné knihovny jednotlivých kategorií, kterých bylo celkem šest a odvíjely se od velikosti města.

Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily: městská knihovna Nová Včelnice (města do 3 000 obyvatel), městská knihovna ve Velešíně (města do 5 000 obyvatel), městská knihovna Valašské Klobouky (města do 10 000 obyvatel), městská knihovna Louny (města do 20 000 obyvatel), městská knihovna Uherské Hradiště (města do 40 000 obyvatel) a městská knihovna v Plzni (města nad 40 000 obyvatel).

Městskou knihovnou roku 2011 se stala knihovna města Louny. Ta se v roce 2010 přestěhovala do centra města, do rekonstruovaného objektu bývalé radnice, a stala se multifunkčním informačním, kulturním a vzdělávacím centrem celého města. Knihovna má bohatý a aktuální fond, nabízí kongresový sál i výtvarný ateliér, podporuje vzdělávání dětí i seniorů a při knihovně působí i regionální občanské sdružení (Lounští Lounským) a dobrovolnický spolek zaměřený na české tradice.

Městská knihovna Louny přebírá ceny za vítězství v soutěži Městská knihovna roku 2011

Městská knihovna Louny přebírá ceny za vítězství v soutěži Městská knihovna roku 2011

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Knihovna roku 2011. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 10 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-13770. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13770

automaticky generované reklamy
registration login password