Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna na pár kliknutí (Eva Měřínská)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Knihovna na pár kliknutí (Eva Měřínská)

0 comments
Autoři: 

Eva Měřínská

Příspěvek Knihovna na pár kliknutí připravila Eva Měřínská z Městské knihovny v Praze (MKP) s kolegyněmi Lenkou Hanzlíkovou a Klárou Sušickou. Přednášející zahájila své vystoupení představením projektu MKP s názvem HISPRA (Historická pragensia), jehož výsledky jsou zpřístupněny prostřednictvím systému Kramerius. V současnosti je zdigitalizováno 2 000 titulů, z nichž asi polovina je autorsky volná.

MKP spravuje také speciální stránku Praha v knihovně s interaktivním plánem propojeným se seznamem knih. Na samostatných stránkách jsou dostupná beletrická díla klasiků české literatury: Karla Čapka (za niž MKP získala cenu Knihovna roku), Boženy Němcové a K. H. Máchy (Máj). Texty jsou nabízeny v sedmi formátech vhodné jak pro běžné uživatele, tak pro různé čtečky. Autorsky vázané texty jsou řešeny s držiteli autorských práv. Plánuje se stránka povinné školní četby.

Třetím okruhem služeb MKP jsou licencované databáze - jejich nákup a zpřístupňování je především finanční otázkou; návštěvnost těchto zdrojů není příliš uspokojivá. V rámci plánovaného nového webu MKP, připravovaného na září 2010, dojde ke zlepšení propagace licencovaných zdrojů.

MKP také loni provedla dva čtenářské výzkumy zaměřené na online služby, které přinesly řadu podnětných a dále využitelných poznatků. Závěrem přednášející pozvala na konferenci MKP o digitalizaci.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Knihovna na pár kliknutí (Eva Měřínská). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2021-06-25]. urn:nbn:cz:ik-13459. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13459

automaticky generované reklamy
registration login password