Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kniha mého srdce na UP

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Kniha mého srdce na UP

0 comments

Na začátku března 2010 byly na webových stránkách Univerzity Palackého (UP) představeny výsledky videoankety „Kniha mého srdce na UP“. Touto akcí se Knihovna UP ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky FF UP rozhodla navázat na stejnojmenný mediální projekt České televize.

„Na rozdíl od celonárodní předlohy však nebylo naším cílem zkoumat představy velkého množství čtenářů a počítáním hlasů zjišťovat, která z knih je ta nejoblíbenější,“ říká autorka celého projektu Sylvie Sommerová. „Napadlo mě, že by bylo zajímavé oslovit pouze několik konkrétních lidí z univerzity a zeptat se, kterou knihu mají nejraději oni.“ Cílem pak bylo na jedné straně ukázat, jak krásný a rozmanitý vztah mohou mít lidé ke knihám, a na druhé straně rovněž podpořit spolupráci mezi třemi subjekty – knihovníky, studenty a pedagogy. Z toho důvodu se zpovídanými lidmi stali pedagogové přednášející na Univerzitě Palackého v Olomouci, organizace a propagace se ujali pracovníci Knihovny UP, vlastní natáčení pak zastali studenti žurnalistiky, konkrétně Jakub Lukačišin a Marek Partyš.

Prvním úkolem bylo vybrat vhodné osobnosti z řad pedagogů Univerzity Palackého. Tuto nesnadnou práci za organizátory formou ankety učinili samotní studenti. Během několika týdnů se totiž prostřednictvím anketních lístků mohli vyjádřit, které z pedagogů mají nejraději, kterých si váží nejvíc a koho by si přáli vidět i v netradiční situaci mimo přednáškový sál. Pedagogové, jež získali nejvíce hlasů, pak byli osloveni a požádáni o účast v projektu. Následovalo vlastní natáčení, během něhož bylo osloveným kladeno několik otázek na téma Kniha mého srdce. A protože hlavním tématem těchto rozhovorů byl vždy jeden konkrétní titul, rozhodli se tvůrci natáčet v prostředí, jež by nějakým způsobem mohlo atmosféru té které knihy evokovat.

Projekt Kniha mého srdce na UP byl odstartován na jaře 2009 rozhovory s pedagogy z Právnické fakulty Univerzity Palackého a na podzim téhož roku je následovali jejich kolegové z fakulty filozofické. Výsledkem je deset krátkých filmů s deseti různými lidmi o deseti zajímavých knihách, které je možné shlédnout na internetové adrese http://www.upol.cz/kms.

ALTERNATIVNÍ TEXT

Zapojení studentů

ALTERNATIVNÍ TEXT

Osobnosti z UP a kniha jejich srdce

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JURÁŠ, Jindřich. Kniha mého srdce na UP. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 4 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13401. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13401

automaticky generované reklamy
registration login password