Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Když knihy jezdí za čtenáři

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Když knihy jezdí za čtenáři

0 comments
Podnázev: 
Pojízdné knihovny Městské knihovny v Praze

Bibliobusy Městské knihovny v Praze (MKP) jezdí již od roku 1939 tam, kde není stálá pobočka nebo je dlouhodobě mimo provoz. V říjnu přibylo do vozového parku nové vozidlo – přebudovaný autobus Irisbus, který přináší zvýšení úrovně knihovnických služeb čtenářům a zlepšení pracovních podmínek pro knihovníky.

První bibliobus vyjel za čtenáři v srpnu roku 1939, kdy Pražská městská pojišťovna předala tehdejší Knihovně hlavního města Prahy dar v podobě autobusu značky Praga. Knihy však vozil velmi krátce. Již v roce 1940 byl zabaven pro válečné účely a sloužil jako lazaretní vůz. Činnost pojízdných knihoven byla obnovena v roce 1949 a od té doby slouží pražské pojízdné knihovny čtenářům bez přerušení. Co se v průběhu let mění, je vzhled a počet bibliobusů. V současné době jezdí za čtenáři tři vozy různého stáří a vzhledu.

Nejstarší pražský bibliobus Praga z roku 1939

Nejstarší pražský bibliobus Praga z roku 1939

Nejstarším je autobus značky Karosa, který jako knihovna slouží od roku 1995, a zajíždí do oblasti Prahy 4 (Braník, Podolí, Kačerov), Prahy 5 (Jinonice), Prahy 6 (Nebušice), Prahy 10 (Malešice) a Prahy 12 (Modřany). Novější vůz byl pořízen v roce 2004 a nahradil povodněmi zničenou karlínskou pobočku. Jedná se o atypickou nástavbu nákladního vozidla značky Iveco a nabízí nejvyšší možný komfort jak pro čtenáře, tak i pro zaměstnance – bezbariérový přístup, čtenářské internetové stanice, zázemí pro knihovníky. Letos se jeho místo působnosti rozšířilo i za hranice Karlína a slouží také čtenářům z Prahy 6 (Ruzyně), Prahy 7 (Troja) a Prahy 10 (Vršovice).

Jsou hezky pohromadě – rok výroby 2004 a 2008

Jsou hezky pohromadě – rok výroby 2004 a 2008

Letošní rok je pro služby pojízdných knihoven zlomový. Od října přešel výpůjční proces z razítek na počítače. Čtenáři mohou tedy využít legitimaci MKP, která platí ve všech automatizovaných pobočkách, nebo kartu Opencard a používat on-line služby knihovny, mezi které patří vyhledávání titulů v elektronickém katalogu, správa konta, rezervace, blokace atp. Největší výhodou přechodu na automatizovaný systém je možnost vracení výpůjček v jiném bibliobusu, než ve kterém byla provedena výpůjčka, a v Ústřední knihovně. Předpokládáme, že tuto službu využijí hlavně „nepravidelní“ čtenáři, kteří do bibliobusu zavítají náhodou, nebo pojedou cíleně pro knihu, kterou jinde nenašli. Pro knihovnu přechod bibliobusů na automatizovaný systém představoval technicky vyřešit připojení bibliobusů k síti a přizpůsobit interiér novému vybavení. Kromě toho byla i do nejstaršího vozu instalována stanice veřejného internetu, který mohou využívat (a nejen v bibliobusech) i nečtenáři.

Ale největší novinkou je vozidlo, které Městská knihovna v Praze pořídila v rámci projektu „Bibliobus do sídlišť“ podaného do programu JPD2. Na financování se podílela Evropská unie, Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady na výrobu a vybavení dosáhly osmi milionů Kč.

Interiér nového vozidla

Interiér nového vozidla

Interiér a exteriér nového vozidla

Nový bibliobus byl představen veřejnosti v pondělí 6. 10. 2008 na Mariánském náměstí, kde stál před budovou Ústřední knihovny. Pásku společně přestřihli primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, ředitel MKP Tomáš Řehák a zástupce výrobce pan Jiří Kalousek z firmy Irisbus, Vysoké Mýto.

Přestřižení pásky

Přestřižení pásky

Vozidlo je podle požadavků knihovny vybavený a přestavěný autobus značky Irisbus, typ Crossway. Technické parametry vozidla jsou: délka 12,7 m, šířka 2,5 m a hmotnost 18 tun. Finálním dodavatelem byla společnost Zliner s.r.o, která instalovala do vozidla elektrické rozvody a s tím spojenou technologickou vybavenost, a navrhla a vyrobila interiér bibliobusu. K vybavení patří zdvihací plošina pro hendikepované, regály umožňují vystavit přes 2 000 svazků knih, v zadní části knihovny jsou umístěny dvě veřejné internetové stanice, výpůjční systém je automatizovaný. Knihovníci mají k dispozici WC a plně vybavenou kuchyňku. Nutno poznamenat, že stejný typ vozidla, tj. Crossway, používá k zajištění mobilních služeb i Knihovna města Plzně, jen je jinak dispozičně řešen a technicky vybaven.

Vzhledem k místnímu omezení projektu jsou stanice umístěny na území Prahy 14 (sídliště Černý Most, Kyje, Kyje – Hutě, Jahodnice) a Prahy 15 (sídliště Horní Měcholupy, sídliště Košík, Dolní Měcholupy). V současné době je knihovna ve zkušebním provozu a dolaďují se věci technického charakteru i přesné lokality, kam bude zajíždět.

Pevně věříme, že služby všech pojízdných knihoven se i v budoucnu budou těšit minimálně takové oblibě jako trafika v klasickém díle dětské literatury.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HANZLÍKOVÁ, Lenka. Když knihy jezdí za čtenáři. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 11 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12959. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12959

automaticky generované reklamy