Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jsem vytrvalý optimista

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Jsem vytrvalý optimista

0 comments
Rubrika: 
Ing. Jiří Benedikt vystudoval ČVUT, elektrotechnickou fakultu a po šesi letech ve školství pracoval v samosprávě jako místostarosta Varnsdorfu, pak jako pracovník okresního úřadu Děčín a od roku 1999 jako jeho přednosta. Zároveň zastupuje státní orgány v Českém fóru pro informační společnost (ČFIS). Na rok 2002 byl zvolen jeho předsedou.

Jaké je Vaše současné zaměstnání? Vím, že působíte ve státní správě, zajímal by mě Váš pohled na její současný stav vzhledem k budování e-democracy a Vaše hodnocení probíhající reformy veřejné správy.

Z pozice přednosty okresního úřadu jsem se snažil ovlivňovat komunikaci občana a úřadů i za pomoci informačních a komunikačních technologií. Protože značně zjednodušují, zlevňují a zrychlují komunikaci v některých jednodušších (a těch je většina) záležitostech, které si veřejnost na úřadech potřebuje vyřídit. Z počátku jsem se se svými spolupracovníky snažil zejména o informační vstřícnost. Na našem webu najdete všechno, co by veřejnost chtěla a potřebovala vědět. Kdyby veřejnost více komunikovala, více by se spektrum informací rozšiřovalo. Bohužel z řady příčin není elektronická komunikace občana k úřadu příliš rozvinuta a v podstatě ani podporována (viz cena za internet, software). V reformě veřejné správy se často hovoří o tom, že elektronická komunikace přiblíží úřad občanovi. Je to však zatím spíše vize, než reálný program na příští blízká léta. Rakouskouherský styl jednání s úředníkem face2face je tak zakořeněný, že se nepodaří ho rychle odstranit. Ani různé elektronické kiosky a EVA (projekt MV ČR) to nemohou změnit. Proto nelze přehlížet, že ve stávající reformě veřejné správy se bude stále a hodně jednat o úředníky a méně o elektronickou komunikaci, i když bych si přál opak.

Proč jste se rozhodl působit v ČFIS?

Považoval jsem myšlenku poradního orgánu výkonné moci složeného ze zástupců nejen odborné veřejnosti za dobrou. I když nyní vidím, že ideály, které v počátku převládaly, se vytrácejí a počet lidí, ochotných podílet se aktivně na tvorbě názoru veřejnosti na činnosti vlády v oblasti ICT, je velmi malý a jedním z úkolů, které jsem si v roce mého předsednictví vytyčil, je zefektivnit práci fóra i zmenšením nyní šedesáti členného fóra na cca třetinu.

Můžete našim čtenářům stručně představit ČFIS? Jaké je jeho hlavní poslání, kdo v něm působí, jaké má největší úspěchy a co se mu například nedaří?

ČFIS je poradním orgánem Rady vlády pro Státní informační politiku, která sdružuje zástupce ministerstev, hospodářské komory, města a obce a je hlavním připomínkovým místem pro vládu v otázkách koncepce rozvoje ICT a jejich vlivu na společnost. Právě ČFIS zajišťuje pro tuto Radu odezvu veřejnosti na její kroky. ČFIS se někdy stává i nositelem nových nápadů a nejen pasivně připomínkuje materiály, které někdo jiný vytvořil. Nicméně teprve v roce 2001 se zlepšila spolupráce s ÚVISem (Úřad pro veřejné informační systémy), a proto se i členové více zapojují do činností tohoto státního úřadu (např. formou spolupráce na tzv. Zelené knize elektronického obchodu). Neúspěchy v podstatě pramení z neprofesionální struktury ČFIS. Vše je na bázi dobrovolnosti a u mnohých často na úkor volného nebo i podnikatelského času. Jistý servis zajišťuje ÚVIS. Nicméně jsme takové vojsko bez profesionálních (tady myslím uvolněných jen pro práci pro ČFIS) velitelů. Takže lze říci, že roztříštěnost členů po celé ČR komplikuje efektivní spolupráci a tomu odpovídají výsledky dosavadní činnosti, které mohou někomu připadat nedostatečné.

ČFIS nedávno vydal prohlášení, ve kterém poukazuje na disproporci mezi tím, k čemu se ČR zavázala v iniciativě e-Europe a realitou. ČFIS kritizuje především vysoké ceny za telekomunikační služby a připojení k Internetu. Pokud tomu dobře rozumím, ČFIS je poradním vládním orgánem, proto kritika vlády v postupu státní informační politiky může být vnímána i jako kritika práce ČFIS. Co tedy ČFIS pro zlepšení situace na telekomunikačním trhu a potažmo v rozvoji informační společnosti u nás udělalo? Jaké mělo výsledky/dopady nedávné prohlášení ČFIS, urychlí například vláda liberalizaci telekomunikací, nebo je již pozdě?

To je nedorozumění. ČFIS samozřejmě žádné koncepce telekomunikační politiky státu i vzhledem ke svému pouze tříletému trvání netvořilo. Proto mu nemůže být dáváno za vinu, že vláda z části nezvládá podmínky, které si ostatně sama dala podpisem iniciativy eEurope+. Chceme nyní jen využít tohoto momentu a slyšet jasné slovo, jak to se splněním podmínky zlevnění přístupu veřejnosti na internet bude v nejbližší době. Myslím, že naše prohlášení zbytečné nebylo a lze očekávat alespoň v tomto smyslu jasnější kroky – bezproblémové a rychlé zavedení konkurence Českému Telecomu a tlak na Čte i z pozice zatím 51 % vlastníka na "vlídnější" přístup k veřejnosti. Uvidíme. Jsem vytrvalý optimista.

Co nebo kdo jsou podle Vás největší brzdy v rozvoji informační společnosti v ČR? Jinými slovy, jak vypadá ideální postup rozvoje IS u nás, co je třeba ještě udělat, jakou by měl kdo mít roli (stát, občan, samospráva, neziskové organizace, IT firmy, telekomunikace…)?

To je velmi složitá a příliš obecná otázka přesahující rozměr tohoto rozhovoru. V každém případě je vždy škodlivá přítomnost dominantní osoby na trhu, ať už je to v oblasti komunikací Telecom nebo i v oblasti software např. Microsoft se svými poměrně drahými operačními systémy počítačů. Alternativy se pak prosazují velmi těžko. Uvědomuji si však, že bych moc zjednodušoval, a proto se nebudu do rozboru pouštět. Nicméně nemyslím, že brzdou rozvoje informační společnosti je v současné době jen tato vláda. Spíše se dohání, co se zanedbalo v minulých letech.

Právě končí Březen - měsíc Internetu, který si získává rok od roku větší pozornost nejen médií a veřejnosti, ale také politiků. Jak byste letošní ročník hodnotil? Zatímco loni jsme hovořili s nadšením o výrazných (měřitelných) pokrocích (např. o elektronickém podpisu), od loňského Března k žádným velikým převratům nedošlo. Jak si to vysvětlujete? Proč se vzrůstající zájem politiků o tuto oblast přímo neprojevuje také v podpoře potřebných iniciativ?

Víte, já jsem rád, že je postupně Březen - měsíc Internetu celý rok. Tedy, že se jen nesoustřeďujeme na březen a pak celý rok nic. A nemyslím, že se nic nestalo. Například prudce stoupla kvalita komunikace úřadů s občanem (i bez e-podpisu) a přístup úřadů k webovým technologiím. Konference v Hradci Králové "Internet ve státní správě a samosprávě" to dokládá. Všimněme si i toho, kolik dalších bank zavedlo internetbanking. Pokrok techniky nejde zastavit a jde jen o to, nové technologie smysluplně využít ve prospěch veřejnosti a budovat informační společnost, tj. společnost informovanou pomocí nových ICT technologií. Ten proces je věčný. Aby však nebyl škodlivý a zničující např. pro některou skupinu veřejnosti, to by mělo sledovat i ČFIS.

Co byste chtěl případně ještě vzkázat našim čtenářům, co v rozhovoru nedostalo prostor?

Byl bych rád, kdyby veřejnost využila kontaktů na zástupce ve ČFISu a podle oblastí zaměření s nimi diskutovala. Pro zlepšení komunikace připravujeme urychleně nové moderní stránky ČFISu na adrese www.cfis.cz. Těším se, že se tady budeme setkávat se zájemci o různé oblasti rozvoje informační společnosti. Zatím je možno využít adresu forum@uvis.cz nebo i mou prednosta@oku-dc.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Jsem vytrvalý optimista. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 4 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10888. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10888

automaticky generované reklamy