Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Již 90 let s Vámi" aneb kulaté výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

"Již 90 let s Vámi" aneb kulaté výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně

0 comments

Příchodem nového roku nakročila Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) do víru oslav spojených s 90. narozeninami, které budou okamžikem 1. února tuto první dámu moravských městských knihoven doprovázet takřka celým rokem 2011.

Logo k 90. narozeninám

Logo k 90. narozeninám

Ani v 90. roce své existence knihovna neztrácí to nejmenší ze své vitality, spíše naopak – zůstává i nadále moderní, energickou, současně chytrou a přívětivou dámou plnou nápadů s opravdovým a vřelým zájmem o potřeby, požadavky a přání svých čtenářů, uživatelů a návštěvníků. Neutuchající zájmem o dění na poli čtenářském i lidském jí umožňuje významně se podílet na kulturních, společenských i vzdělávacích aktivitách města Brna, jehož je nedílnou součástí. Stává se pozitivní tváří města – města pro rodiny.

Den pro dětskou knihu Den pro dětskou knihu

Den pro dětskou knihu 2010 (fotogalerie)

Do programu oslav, na které Vás všechny srdečně zveme, můžete nahlédnout hned poté, co se seznámíte s jejími zajímavými - tu chmurnými, jindy zas veselými počátky…

Z historie knihovny

1. února 1921 byla založena Brněnská veřejná knihovna obecní a ten den také nastoupil i její první knihovník Antonín Vančura – Jiří Mahen. Počátky knihovny nebyly vůbec jednoduché. Bylo nutné nejdříve vybudovat potřebný fond o velikosti 10 000 svazků (podmínka pro otevření knihovny), což se podařilo až v roce 1922. Knihovna dostala v německé obecní škole ve Veveří ulici dvě místnosti (jednu pro správu a druhou jako půjčovnu a sklad) a  20. listopadu byla otevřena spolu se čtrnácti filiálkami. Ke konci roku 1922 měla 13 228 knih, 235 čtenářů a byla otevřena 4 dny v týdnu pokaždé 2 hodiny. Celá knihovna měla tři placené síly a jednoho pracovníka bez odměny. V následujících letech dochází k dalšímu postupnému rozvoji (v r. 1926 již disponuje dvojnásobným fondem), na kterém se významně podílel sám Jiří Mahen. Ten knihovnu prezentoval nejen jako místo určené výhradně k půjčování knih, ale především jako živoucí instituci sloužící k systematickému vzdělávání, výchově a k podpoře kulturně společenského života města. O odkaz Jiřího Mahena knihovna stále pečuje a věnuje mu i v dnešní době nemalou pozornost, a to především všestrannou péčí o své uživatele.

Řadu pozitivních změn přineslo knihovně poslední desetiletí vývoje. V této době došlo k výraznému rozvoji zejména sítě městských poboček, a to jak z hlediska kvality – poskytování služeb v automatizovaném systému, využívání internetu a dalších nově vznikajících informačních zdrojů, tak z hlediska technického – nové prostory, vybavení a rekonstrukce knihovních míst.

Zrekonstruované prostory pobočky Lesná

Zrekonstruované prostory pobočky Lesná

10. výročí rekonstrukce Schrattenbachova paláce

V listopadu 2011 si připomeneme další důležité datum – uplyne přesně 10 let od komplexní rekonstrukce krásného barokního Schrattenbachova paláce, který se od r. 1950 stal sídlem Ústřední knihovny KJM (podrobně viz Rekonstrukce ústřední knihovny). Před očima nám tedy vyvstává další důležitý milník oslav.

Rekonstrukce nádvoří Obnova nástěnné fresky

Vlevo: rekonstrukce nádvoří, vpravo: obnova nástěnné fresky

Rozbalte si naše dárkové balíčky

Balíčky různých barev, velikostí a tvarů budeme na počest 90. výročí otevírat postupně, a jak už ze skutečností uvedených výše vyplývá, téměř po celý tento rok. Pestrou mozaiku knihovnických, informačních a kulturně společenských aktivit zahájí 1. února výstava věnovaná historii KJM s názvem Již 90 let s Vámi, která v rámci mezinárodní spolupráce města Brna s polskou Poznaní bude představena i na Veletrhu dětské knihy v Poznani. Tamtéž bude k vidění i v prostorách partnerské knihovny Raczynskich. Své znalosti ze střípků devadesátileté historie KJM si budete moci ověřit v soutěžním kvízu o lákavé ceny a v týdnu od 14. do 20. února je dále možné využít nabídky roční registrace zdarma.

Již od přelomu roku je na internetové adrese http://carmen.kjm.cz přístupná testovací verze nového on-line katalogu CARMEN, jehož plný provoz přinese všem uživatelům oproti dosavadnímu systému řadu výhod jak z hlediska rozšířené funkčnosti, tak z pohledu designu a celkové přívětivosti webového rozhraní katalogu.

Z další programové nabídky

  • To by se Mahen divil - fotografický workshop pro teenagery o tom, na jaká místa by Mahena v současnosti pozvali.
  • Čtečky elektronických knih k výpůjčce - poskytnutí nové čtenářské služby zpřístupňující četbu elektronických knih.
  • Koncert ve tmě a pod hvězdnou oblohou - pohled do světa nevidomých – jaké to je chodit s bílou hůlkou zažijí vidomí při návštěvě hudebního koncertu. Naopak na hvězdnou oblohu se vydají nevidomí prostřednictvím hmatové kopule.
  • Zahradní slavnost (pobočka Maloměřice) - slavnost spojená s vysazením stromu „Mahenovník“.
  • Otevřené dopoledne - co vše knihovna dělá a umí? Přijďte nahlédnout do „knihovní kuchyně“. Otevřené dopoledne se koná na Den dětí.
  • Otevřené odpoledne - tentokrát Vám brány „knihovní kuchyně“ otevřeme v odpoledních hodinách. Otevřené odpoledne proběhne za doprovodu hudebního vystoupení žáků brněnských ZUŠ.
  • Den v knihovně - vydání Průvodce po službách.
  • Průzkum spokojenosti uživatelů - čtenářská anketa. Sdělte nám své názory na námi poskytované služby. Vaše spokojenost je pro nás odměnou i závazkem.

V dárkových balíčcích není zdaleka zabaleno vše, co chce knihovna svým uživatelům nabídnout. Sledujte proto její doprovodný program bonusových služeb. Malým čtenářům a jejich rodičům chceme zhotovit „tematické kufříky“ obsahující knihy a ostatní dokumenty k vybranému tématu, dále budeme připravovat košíky knih dle individuálních objednávek čtenářů. Velkým hitem bude vydání turistické známky pro historický Schrattenbachův palác jako turisticky zajímavého místa, což jistě ocení především sběratelé těchto suvenýrů. Aktuální informace k 90. výročí a pozvánky na jednotlivé akce hledejte na stránkách knihovny (www.kjm.cz) a též v pravidelně vydávaném bulletinu KJM  (http://www.kjm.cz/pozvanky-na-akce).

Popřejme naší dámě do dalších let hodně sil, elánu a zdaru, abychom se i v budoucnu mohli těšit z jejího vkusu v podobě nabídky vytříbených služeb ušitých na míru nám všem.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VALIŠOVÁ, Edita. "Již 90 let s Vámi" aneb kulaté výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 2 [cit. 2021-09-24]. urn:nbn:cz:ik-13598. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13598

automaticky generované reklamy
registration login password