Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Je všeobecně známo, že návštěva knihovny je věc návyková aneb Veselé zážitky z práce grantové komise

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Je všeobecně známo, že návštěva knihovny je věc návyková aneb Veselé zážitky z práce grantové komise

0 comments
Rubrika: 

Pracovat v grantové komisi, která posuzuje projekty českých knihoven programu VISK 3, je práce odpovědná a náročná. V letošním roce to znamenalo přečíst a objektivně ohodnotit 867 projektů (odhadem asi 5-6 tisíc stran textu) během doby, která by člověku normálně nestačila ani na to, aby je prolistoval a roztřídil. Výsledkem doručení balíku posuzovaných projektů u mě byla těžká deprese, podobně na tom zřejmě byli i ostatní členové komise. Nezbylo než hledat na té práci nějakou světlou stránku. Ze seriózních, vážně míněných projektů naštěstí tu a tam jukla věta, která, ač míněna obvykle vážně, dovedla královsky pobavit. Důsledně jsem takové perly vypisovala, tady je máte a bavte se taky!


V úvodu svých projektů se knihovny obvykle snaží sebe a svou obec představit v co nejlepším světle. Některým se to ale trošku vymklo z rukou a sdělují i skutečnosti poněkud méně podstatné...

 • Dospělí zde mají k dispozici odborné časopisy pro své koníčky; samozřejmě si zde půjčují i beletrii pro své dlouhé večery a starší čtenáři i pro dlouhé noci, v nichž z různých důvodů nemohou spát. Uspání lehkým románkem je zdravější než brát prášky pro spaní.
 • Charakter obce dotváří vzrostlá zeleň na návsi.
 • Knihovna ovšem stále pracuje způsobem, o kterém se říká "jako v roce jedna dvě".
 • Podporujeme zájem občanů o duchovní a kulturní růst, který je ubíjen filmy a seriály nevalné úrovně.
 • V naší obci není kupodivu knihovna tzv. "mrtvá", ale v celkovém národní úpadku čtivosti, seniory nevyjímaje, si stojí v množství výpůjček velmi dobře.
 • Kulturní život v obci není nijak bohatý, převažuje televize, v létě pak zábavy, kdy hudba hřmí do noci.
 • Okolo knihovny projde každý žák, který jde do základní školy i všichni ti, kdo si jdou třeba jenom nakoupit.
 • Snažíme se čtenářům vycházet vstříc všemi silami, ale je tu pocit jakési zaostalosti.
 • Místní veřejná knihovna slouží široké veřejnosti od roku 1920. Většinou se nacházela v blízkosti škol. Ve funkcích knihovníků se střídali učitelé. Ze vzpomínek starších občanů (rok narození 1911) se uvádí: "Ano, pamatuji se, co mi tam pan řídící učitel Plachý půjčil. Bylo to o Boženě Němcové a muž Němec ji ubližoval. Ne, knížka "Babička" to nebyla."

Jako dobrý nápad se může zdát v úvodu projektu si trochu zafilozofovat nebo zabrousit do dávné historie:

 • Informací je mnoho, ale už si jich nemusíme zdaleka tolik pamatovat.
 • Knihovna byla založena v roce 1892 dne 28. března k 100. výročí narození Jana Amose Komenského.
 • Historie výp. techniky začíná zhruba v roce 1994.
 • Knihovny jsou v malých obcích již od pradávna často jediným zdrojem informací.

Patří se představit i své uživatele, zejména naše světlé zítřky - děti a mládež a nastínit hrůznou budoucnost, která je čeká, pokud komise nezasáhne...

 • Mimo jiné chceme také zaujmout děti tak, aby bezcílně nepobíhaly po vsi a často nepůsobily negativně na celé okolí, tak jak se to často stává.
 • Mládež postrádá v obci jakékoli zájmové vyžití a je na každém kroku drogově ohrožována.
 • V dnešní době mládež na venkově již není tak pracovně vytížena a přibývá těch, kteří neví, co s volným časem.

Tak. Trochu se pochlubíme, aby věděli, že to dokážeme...

 • V současné době dochází k navádění knižního fondu do databází.
 • Knihovna dosahuje 32065 výsledků.
 • Naše knihovna získala postupem času dva staré počítače sestavené z různých součástek. Nejspíše by se dalo říct, že se jedná o počítače značky Pentium.
 • Byli uloženi všichni čtenáři.
 • Přírůstek svazků za rok 1999: -10
 • Práce připomínala spíše přemlouvání počítače, ale přesto se záznamy množily.
 • Knihovna nepřerušila svoji činnost ani v době války, o čemž svědčí i německá razítka v knihách.
 • Používaný automatizovaný knihovnický systém: Intern. Expror. 90 %, Netscape 10 %
 • V současné době knihovna zpracovává knihovní fond pomocí počítače za použití programu Lanius od firmy Tábor.
 • Plánovaný automatizovaný knihovnický systém: zřízení kartotéky

Ajajaj. To bylo malinké šlápnutí vedle.

A trošku si postěžovat. Aby to zase všechno nevypadalo moc růžově...

 • Uživatelé se chovají ukázněně, ale oprávněné obavy máme z nájezdních pobertů.
 • Do knihovny vedou dvoje dveře a tři velká okna. Toto umístění je sice velmi výhodné pro čtenáře, a to i invalidní nebo dříve narozené, ale velice nevýhodné, co se týče zabezpečení.
 • Úložný prostor na knihy v MLK je nedostačující.
 • Jednotlivé stanice při práci s větším objemem dat tuhnou.
 • Půjčování prostřednictvím jednoho počítače je velmi zdlouhavé a omezuje čtenáře, kteří spěchají na autobus.

Máme úžasné plány, skvělé cíle a růžovou budoucnost. Tedy, když komise dovolí...

 • Zhodnocení použití grantu: zvýšení gramotnosti čtenářů
 • Realizací projektu by byl učiněn konkrétní krok do moderní Evropy.
 • Knihovna se stane součástí, které Internet nabízí.
 • Prostorové podmínky dovolují další rozšíření knihovny o další místnost, kde by pěkně v teple mohli všichni studovat, číst i se setkávat k besedám a vzdělávacím programům.
 • V budoucnu by mohlo docházet k vyhledávání knih nejenom jejich fyzickou prohlídkou.
 • Na území mikroregionu bude postupně realizován projekt informačního turistického parku.
 • Nedostatek obecních financí zapříčinil, že v místní knihovně se čas tak říkajíc téměř zastavil. Hlavní cíl projektu mohou být proto charakterizovány velmi stručně jako "skok z minulosti na práh současnosti".
 • Připojení na Internet a automizace Místní lidové knihovny.
 • Bylo by teda vhodné v roce 2001, který je Mezinárodním rokem dobrovolníků, zajistit přístup k síti Internet všem občanům obce.
 • Myslíme si, že nákup počítače pro knihovnu a následné připojení k síti Internet tuto instituci pro naše občany mírně zpopularizuje.

Úspěch všeho ovšem tkví v lidech, to je známá věc. A tak pár slov na toto téma:

 • Zvýšenému požadavku na provoz knihovny bude muset odpovídat úroveň knihovnice.
 • Správcem sítě je navrhován Diderot Leonardo.
 • Máme zde i světového rekordmana v hlavičkování, pana B. Ch.
 • Cíle tohoto projektu jsou: zajistit k obsluze PC novou, mladou sílu.

Peníze, peníze, peníze. Podstatná část projektu, některé knihovny ji ovšem pojímají značně svérázně...

 • Požadovaná výše dotace: pár šupů
 • Položka rozpočtu: rezerva na nepředvídané výdaje : 15.000,- Kč
 • Zisk ani příjem z této akce nebude. Ba naopak.
 • Je pravděpodobné, že projekt bude uskutečněn i v případě, že obec neobdrží dotaci, neboť disponuje dostatečně osvíceným zastupitelstvem.
 • Žádost je podávaná z důvodů finanční náročnosti projektu. Využíváme proto lukrativní nabídky Ministerstva kultury České republiky na získání peněžních prostředků na nákup potřebného vybavení v odpovídající kvalitě.
 • Vzhledem k daným skutečnostem jsme se znovu rozhodly jít "do toho" a požádat o finanční podporu. Tentokrát jsme pojmuly celou záležitost ve velkorysejším stylu, abychom tuto akci nekouskovaly na několik let.

A co si za ty peníze vlastně knihovny vlastně pořídí? Divte se...

 • Softvér: Windous, Ofis
 • Tiskárna: Hawlett Packhart
 • Plánovaný automatizovaný knihovnický systém: nevím
 • K současnému základnímu vybavení každé kanceláře patří fax, proto požadujeme také tento přístroj do naší kanceláře.
 • Položka rozpočtu: počitač (výběr vhodného typu po konzultaci se znalcem) - slovo "počitač" použito důsledně v celém projektu

Na závěr mé osobní stupně vítězů...

Téměř mne dojalo, když jeden projekt obsahoval jako přílohu i potvrzení, že knihovna v obci opravdu existuje. Nebylo divu, dotyčná obec měla jen 96 obyvatel.

Management přístupu uživatelů k informačním zdrojům se dá zvládat velmi názorně, jak roztomile předvedla jedna z knihoven:

 • Často se opakuje situace, že internetoví dravci obsadí počítač v knihovně a ostatní skromně vyklidí pole. Lidské využívání dané materiální situace vidíme v našem případě tak, že se uživatelé rozdělí do několika skupin (dravci, hráči, okouni) s přidělenými přístupovými právy a úkoly. Dravci za to, že mohou využívat moderní techniku, věnují nějaký čas hráčům, aby jim otevřeli oči a nadchli je pro internet. Hráči pozvou okouny k počítači a něco je naučí.

Absolutně ovšem zvítězilo tvrzení, které zdobilo jeden z projektů a dostalo se až do titulku tohoto článku. Zní:

 • Je všeobecně známo, že návštěva knihovny je věc návyková.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAVLICOVÁ, Libuše. Je všeobecně známo, že návštěva knihovny je věc návyková aneb Veselé zážitky z práce grantové komise. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 13 [cit. 2022-05-16]. urn:nbn:cz:ik-11044. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11044

automaticky generované reklamy
registration login password