Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak vytěžit maximum z kolekce časopisů pomocí Serials Solutions 360 COUNTER (Richard Burkitt)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak vytěžit maximum z kolekce časopisů pomocí Serials Solutions 360 COUNTER (Richard Burkitt)

0 comments
Autoři: 

Richard Burkitt

Richard Burkitt (Serials Solutions, Velká Británie) představil produkt 360 COUNTER. Nejprve zdůraznil nutnost analýzy využívanosti elektronických zdrojů – je potřeba prokázat, že zdroje jsou využívány, mít k dispozici příslušná data a na jejich základě provádět informovaná rozhodnutí. Díky systému 360 COUNTER je také možné zjistit, kolik stálo např. stažení konkrétního článku. Přednášející přiblížil standard COUNTER, který systém 360 COUNTER využívá, a dále standard SUSHI, jenž je nezbytným předpokladem pro praktické uplatnění standardu COUNTER v konkrétním systému. Na závěr R. Burkitt stručně zmínil i další produkty Serials Solutions, zdůraznil jejich vzájemnou interoperabilitu a předvedl živou ukázku využití produktu 360 COUNTER. Upozornil, že v červnu bude produkt upgradován – bude možné provádět další nové operace s daty.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak vytěžit maximum z kolekce časopisů pomocí Serials Solutions 360 COUNTER (Richard Burkitt). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-08-15]. urn:nbn:cz:ik-13161. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13161

automaticky generované reklamy