Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WoS (Věra Kroftová)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WoS (Věra Kroftová)

0 comments
Autoři: 

Věra Kroftová

Věra Kroftová (Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž) se ve svém příspěvku zabývala zejména problematikou dvou nových polí ve Web of Science (WoS): Funding Agency a Grant Number. Tato nová pole by měla napomoci hodnocení VaV (za předpokladu, že jsou vyplněna správně). Obě pole jsou vyplňována z dokumentů z oddílu Acknowledgements (poděkování, dedikace) a z poznámek pod čarou. Akademický slovník dává slovu dedikace dva významy: 1) věnování, poděkování či připsání; 2) zasvěcení, náboženský obřad atp., což lehce asociuje situaci, kdy poskytovatel je tím, kdo má v ruce osud financí na projekty.

Inspirací pro analýzu dedikací byl dotaz ze semináře WoS na poměr dedikací, který není možné z databáze zjistit. V. Kroftová provedla analýzu na malém vzroku časopisů (celkem 30 čísel a 376 článků). Dedikace jsou směřovány osobám, firmám a zejména poskytovatelům financí; z celkového počtu článků jich dedikaci nemělo pouze 88. Nejvíce dedikací obsahovalo údaj o číslu projektu, resp. o poskytovateli, celkově bylo citováno 319 projektů (zajímavé je, že míra duplikace, často avizovaná, je minimální), 79 poskytovatelů a 179 kombinací. Prostým součtem dostaneme číslo 577, což je právě počet možností udělat chybu: chybu v názvech poskytovatelů, v identifikačních kódech projektů nebo v zápisu dedikace. Často se v jednom záznamu objeví hned několik chyb, vyskytuje se až deset různých variant názvu poskytovatele; názvy by měly být uváděny celým jménem (např. Ministry of Agriculture of the Czech Republic, neboť bez státu není jasné, že jde o ČR).

V. Kroftová navrhla do současného rejstříku českých poskytovatelů v rámci IS VaV právě lokaci institucí přidat, a to dvojím způsobem: buď přiřazením pomocí "of the", nebo za čárku a mezeru. Identifikační kódy projektů mají různé tvary, obsahují mezery a další znaky, které znesnadňují jejich identifikaci. V. Kroftová doporučila opatření k prevenci chyb. Je důležité tlačit na autory, aby správně uváděli všechny údaje; referenční zdrojem pro tyto účely je český IS VaV. Dalším opatřením by mohlo být zveřejnění pravidel v rámci pokynů pro autory v časopisech vydávaných v ČR. Neodstranitelným faktorem je zpracování na straně WoS.

(text konferenčního příspěvku)

(lv)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WoS (Věra Kroftová). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-01-26]. urn:nbn:cz:ik-13148. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13148

automaticky generované reklamy
registration login password