Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak efektivně využít Open Access modelu a jak přispět k jeho rozvoji? (Zuzanna Wiorogórska)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak efektivně využít Open Access modelu a jak přispět k jeho rozvoji? (Zuzanna Wiorogórska)

0 comments
Autoři: 

Zuzanna Wiorogórska

Zuzanna Wiorogórska (Knihovna Varšavské univerzity, Polsko) ve svém příspěvku zdůraznila, že knihovny by měly přispívat k propagaci otevřeného přístupu. Je to podstatné zejména v době, kdy tzv. screenagers nebo digitální domorodci (digital natives), jak jsou zmiňováni v knize Douglese Rushkoffa Playing the Future, používají Google či Wikipedii a mnohdy je automaticky pokládají za důvěryhodné zdroje.

Přednášející zmínila nadaci eIFL, která vznikla v roce 1999. Jeden z programů eIFL-OA je zaměřen právě na otevřený přístup. Dále Z. Wiorogórska zmínila systém záložek provozovaný Národní knihovnou Francie – nazývá se Les Signets. Jsou v něm obsaženy odkazy na zdroje, které byly ověřeny knihovníky.

Dalším zmíněným systémem se stal dLibra – jedná se o software pro tvorbu digitálních knihoven. Na adrese http://fbc.pionier.net.pl/owoc je k dispozici rozhraní federace polských digitálních knihoven nazvané PIONIER.

Jako jeden z důležitých problémů přednášející vidí nutnost přesvědčit vědce (akademické pracovníky), aby publikovali formou otevřeného přístupu.

Byl zmíněn projekt DIR a blog BOA, dále repozitář univerzitního konsorcia Bílá růže (White Rose).

V Polsku je zatím zpřístupňování vědeckých prací formou otevřeného přístupu na počátku. Stručně byla představena platforma EBIB a jako novinka z poslední doby také Světová digitální knihovna. Ve dnech 19.-23. října 2009 se uskuteční Týden otevřeného přístupu (Open Access Week) – podrobnější informace jsou k dispozici na adrese http://www.openaccessweek.org/. Na této adrese je možné získat řadu propagačních materiálů, které si zájemci mohou upravit a dále s nimi pracovat podle potřeby.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak efektivně využít Open Access modelu a jak přispět k jeho rozvoji? (Zuzanna Wiorogórska). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13142. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13142

automaticky generované reklamy