Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet pro nezaměstnané

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Internet pro nezaměstnané

0 comments
Podle dostupných údajů dosáhla v červenci míra nezaměstnanosti v okrese Karviná 17,4 %, tj. 23.357 nezaměstnaných, přičemž pro město Karviná jsou hodnoty ještě vyšší, a to 18,8 %, tj. 7.046 nezaměstnaných na 528 volných pracovních míst. Toto procento nezaměstnanosti řadí náš region na první příčky míry nezaměstnanosti v České republice. V rámci činnosti knihovny jsme se rozhodli podat nezaměstnaným spoluobčanům pomocnou ruku při hledání nového zaměstnání. Regionální knihovna v Karviné (dále jen RKK) nabízí všem občanům města Karviné, evidovaným na Úřadu práce Karviná, možnost hledání nového zaměstnání formou volného přístupu k Internetu - denně 30 minut zdarma a další minuty za zvýhodněnou cenu, tj. 0,50 Kč/min. Ti, kteří bydlí mimo město Karviná, mohou využít možnosti surfování po Internetu 60 minut, a to každý druhý den. Je však potřeba dohodnout se předem s personálem knihovny.

Informační oddělení RKK, kde je tato nová služba nabízena, připravilo výběrové seznamy webovských adres pracovních příležitostí, které zejména "internetovým začátečníkům" výrazně ulehčují orientaci ve zdrojích, které Internet nabízí. Pro zájemce jsou tyto seznamy v tištěné podobě k dispozici u každé ze 6 počítačových stanic. Navíc je z domovské stránky naší knihovny zpřístupněna týdně aktualizovaná nabídka volných pracovních míst Úřadu práce v Karviné.

Knihovnu se nemusí bát navštívit ani ti nezaměstnaní, kteří dosud s počítačem nepracovali. Informační pracovníci jsou vždy ochotni pomoci a podle potřeby a zájmu individuálního zájemce s prací na Internetu seznámí.

Možnost využít této služby má každý, kdo při návštěvě knihovny předloží průkaz Úřadu práce Karviná a občanský průkaz, popř. průkaz čtenářský, je-li čtenářem knihovny. Tato zvláštní aktivita knihovny je průběžně statisticky vyhodnocována a příslušná informace je poskytována rovněž Úřadu práce Karviná.

Od poloviny června letošního roku využilo této nové služby v informačním oddělení RKK celkem již 472 návštěvníků - nezaměstnaných. Mnohem větší nárůst očekáváme teprve po prázdninách, kdy tuto internetovskou službu jistě využijí zejména absolventi středních a vysokých škol.

Na internetovské adrese knihovny naleznete bohatou nabídku poskytovaných služeb a připravovaných akcí RKK.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KONESZOVÁ, Barbora. Internet pro nezaměstnané. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-10402. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10402

automaticky generované reklamy
registration login password