Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet a medicína

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Internet a medicína

0 comments
Rubrika: 

KASAL, Pavel; SVAČINA, Štěpán a kol. Internet a medicína. Praha, Grada : 2001. 224 s. ISBN 80-247-0119-7.

Velmi krátký název této pozoruhodné knihy vlastně vyčerpávajícím způsobem vystihuje její obsah. Lépe to již říci nelze, jde skutečně o Internet a medicínu. Autoři na úvod seznamují čtenáře s Internetem. Nejedná se však o klasický exkurz do historie počítačové techniky nebo velmi technický popis různých protokolů či vysvětlování posílání mailů ve stylu "idot´s guide". Nejedná se o nic z toho, kniha seznamuje zjednodušeně a srozumitelně s prostředím Internetu (zejména s přihlédnutím k užívání odborných informací), s podobou a funkcí vyhledávacích nástrojů a především s jejich výhodami a omezeními. O této části knihy lze říci, že překvapivě stručně uvádí do celé šíře problematiky, od technické infrastruktury až po uživatelské využití, a tak občasné přílišné zjednodušení některých technologických specifik neubírá nic na její věcné správnosti a využitelnosti pro všechny, kteří se chtějí rychle uvést do prostředí Internetu.

Autoři věnovali zvýšenou pozornost principům vyhledávacích nástrojů na Internetu. Velmi přehledně rozdělili tyto služby do různých kategorií podle povahy, obsahu či principu fungování. Najdeme zde proto seznámení s obecnými i oborovými katalogy, vyhledávači, znalostními zdroji, portály, výukovými materiály, hybridními službami a diskusními skupinami, a to jak pro obecné využití, tak především pro oblast medicíny. Autoři ukazují praktické postupy při volbě vhodné vyhledávací služby, vysvětlují, pro jaké situace je která služba vhodná, jak služba pracuje, co za ní stojí, jak vypadají výsledky. Tato rozsáhlá část knihy zde není náhodou: autoři totiž cíleně vedou čtenáře k vyváženému pohledu na kvalitu informací a informačních služeb na Internetu. Jedním z největších přínosů jejich práce je totiž nejen praktický návod, jak vhodně zvolit a využít vyhledávacích služeb, ale především jak posuzovat kvalitu informací na Internetu. Doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc. zde shrnul výsledky práce svého týmu, který posuzoval výkonnost stávajících vyhledávacích nástrojů na Internetu vzhledem k jejich využitelnosti v odborné práci (v tomto případě ve zdravotnictví a medicíně). Pro odborníky jsou totiž výsledky prohledávání obsahu Internetu stávajícími vyhledávači nedostačující, pro to, co po léta bylo důležité pro každý obor, se nyní hledají obdoby na Internetu: úplnost, aktuálnost, publikační a technické standardy, citovanost a recenzní hodnocení zdroje.

I tato kapitola tedy ukazuje na celkové zaměření knihy: nepojednává o technologiích, ale o relevanci obsahu a spolehlivosti zdrojů za účelem jejich praktického i vědeckého využití. Značnou část knihy tvoří přehled zdrojů pro jednotlivé lékařské obory, nechybí ani adresy zdravotnických organizací a zdroje pro lékařskou vědu. Nabízí se otázka, zda tato kniha nebude mít jepičí život díky rychlému zastarávání informací v ní obsažených. Zdá se, že nikoliv. Autoři totiž připravili i její on-line podobu, která, jak slibují, bude pravidelně aktualizována. Internet a medicína tedy zdaleka není pouhým katalogem zdrojů, ale moudrým průvodcem pro všechny, kteří hledají odborné informace z oblasti zdravotnictví a medicíny na Internetu. I z tohoto důvodu je kniha nejen vhodnou příručkou pracovníků v této oblasti, ale i velmi dobrým referenčním zdrojem (například pro odborné knihovny a informační střediska), ale také vhodným studijním materiálem (například pro nácvik rešeršních strategií, porozumění principům vyhledávání na Internetu nebo úvod do posuzování kvality informace).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 1.5 (hlasů: 8)
JEDLIČKOVÁ, Petra. Internet a medicína. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 8 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10773. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10773

automaticky generované reklamy
registration login password