Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Instantní Internet pro manažery a podnikatele

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Instantní Internet pro manažery a podnikatele

0 comments
Rubrika: 
PAPÍK, Richard, MICHALÍK, Pavel, MICHALÍK, Petr, NOVÁČEK, Libor. Internet – ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha : Ekopress, 1998. 220 s. ISBN 80-86119-03-3

Český zájemce o využívání (českého) Internetu si rozhodně nemůže stěžovat, že by neměl šanci se o něm něco dozvědět z  česky psaných knižních publikací, ať už jde o překlady některých bestsellerů nebo o publikace vyšlé z počítačů autorů českých. I když u těch druhých jde vlastně také o jakousi formu překladu. Jejich obsahem je totiž nejčastěji popis práce se zahraničním programovým vybavením. Dalším frekventovaným tématem knih je pak problematika vytváření domovských stránek. Díky názvu (podnázvu nebo alespoň předmluvě) těchto knih se nezřídka potencionální čtenář může domnívat, že se jejich prostřednictvím naučí snadno a lehce vytvářet dokonalé domovské stránky. Jejich obsahem však bývá pouze výklad základů jazyka HTML, případně seznámení s některými dalšími "technickými" problémy týkajícími se publikování na Webu – což je sice nezbytný základ, ale rozhodně ne záruka oné inzerované dokonalosti. Že to k vytvoření kvalitních domovských stránek skutečně nestačí, je zřejmé i při pohledu (nejen) na český Internet. (Což může mít ovšem nejméně dvojí příčinu – buď autoři domovských stránek neprostudovali žádnou z knih věnovaných této tématice nebo autoři knih zůstali ve svém výkladu v polovině cesty…).

Nechci snižovat význam a nezbytnost podobných publikací, ale někdy mi opravdu připadá, že vzhledem k velikosti České republiky, počtu českých uživatelů Internetu a rychlosti změn provázejících rozvoj Internetu jsou stejná témata – např. jak opatřit, nainstalovat a používat prohlížeč Internet Explorer – zbytečně přežvýkávána různými autory stále dokola. Nic na tom nemění ani fakt, že doplňkem textu bývají i další informace o službách a informačních zdrojích Internetu – jde totiž opět s malými obměnami o stejné nebo podobné informace. Tak se kromě jmen autorů mění jen názvy nakladatelství. Ani to však neplatí stoprocentně. Internet, jeho služby a informační zdroje jeho prostřednictvím dostupné, stejně jako možnosti a perspektivy jeho využívání v nejrůznějších oblastech, jsou přitom tak širokým tématem, že by si čeští uživatelé Internetu jistě zasloužili knižní informace seznamující je s využíváním Internetu alespoň trochu jinak, než tomu bylo dosud. Proto mě potěšila informace o tom, že náš kolega – knihovník a informační specialista – připravil se svými spolupracovníky knihu o Internetu. Byla jsem pochopitelně zvědavá na to, jak si s tímto tématem poradili.

Jak je ostatně zřejmé již z názvu, je příručka zaměřena jen na určitou oblast informačních zdrojů a služeb poskytovaných na Internetu a tedy i na určitou skupinu jeho uživatelů – na manažery a podnikatele. Poskytne ovšem všechny základní informace každému začátečníkovi, který má zájem Internet využívat nejen pasivně, ale být na něm i přítomen vlastní prezentací. Stručnost a přehlednost jednotlivých kapitol mu seznámení s tím, co k tomu bude potřebovat a co se bude muset naučit, usnadní. Pro autory je jistě tato příručka vhodným doplňkem jejich přednáškové činnosti zaměřené právě na manažerskou a podnikatelskou sféru.

Velmi užitečnou pomůckou pro přednášky, kursy či poradenskou činnost v oblasti internetových publikací – a snad i pro čtenáře knihy – je internetová podpora knihy obsahující kromě některých dalších informací (obsah, úvodní kapitola apod.) především odkazy na zdroje zmiňované na stránkách příručky (seřazené podle kapitol knihy), ale také odkazy na některé nové zdroje z oblastí, jimž je kniha věnována. Elektronická podpora knihy je efektivním prostředím pro názorné přiblížení služeb a informačních zdrojů i možností sítě Internet. Je to samozřejmě i publikační prostředí umožňující zveřejnit doplňující informace nebo opravit změny v adresách dokumentů, ke kterým od dokončení textu knihy vzhledem k dynamičnosti Internetu mohlo dojít (a zcela jistě došlo). Jako čtenář knihy, ale také jako (zkušený) uživatel Internetu, mám ovšem právě k tomuto elektronickému doplňku knihy jednu velkou výhradu: ten, kdo jej chce navštívit a využívat, musí nejdřív získat přístupová práva na základě vyplnění poměrně podrobného dotazníku. Už jsem jen čekala, že budu muset napsat, jaký je můj roční příjem v dolarech. Kdybych nebyla slíbila, že napíšu tuto recenzi, asi bych se po spatření formuláře rozhodla raději stránky s podporou knihy nenavštívit.

Pro každého, kdo hledá informace o tom, jak efektivně pracovat s nejznámějšími vyhledávacími službami, nebo potřebuje vědět, kde na Internetu hledat ekonomické informace (volně dostupné i placené), je tato příručka vhodným startovním bodem. Pomocí názorných příkladů srozumitelně seznamuje uživatele se základními funkcemi jednotlivých vyhledávacích nástrojů i s používáním metod rozšířeného vyhledávání. Nabízí přehled nejznámějších databázových center i příklady některých bází dat a různé způsoby práce s nimi.

Vrátím-li se zpět k úvodu tohoto příspěvku, pak musím konstatovat, že je to kniha, která "narušuje" svým obsahem dosavadní tématickou jednotvárnost české knižní produkce věnované Internetu. Neučí čtenáře pracovat s programovým vybavením, nýbrž využívat informace, které jsou prostřednictvím Internetu dostupné.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TKAČÍKOVÁ, Daniela. Instantní Internet pro manažery a podnikatele. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-10265. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10265

automaticky generované reklamy
registration login password