Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Installfest a seminář Vufind

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Installfest a seminář Vufind

2 comments
Anglicky
English title: 
The Vufind workshop and Installfest
English abstract: 
The 2-day August workshop on Vufind searching took place at the MZK Library in Brno. This article summarises the practical findings with import of bibliographical data, handling the solr database, and user interface.

Ve dnech 15. až 16. 8. 2012 proběhl v Moravské zemské  knihovně v Brně dvoudenní workshop zájemců o využívání vyhledávače Vufind. Tento vyhledávač si získal velkou oblibu pro svoji rychlost vyhledání a flexibilitu. Byl vyvinut na Villanova University USA, jako nadstavba projektu Solr a na jeho vývoji dále pokračuje, jak je možno se informovat na stránkách projektu  http://vufind.org/ . Jde o open source projekt s licencí GPL, je založen na javovském fulltextovém vyhledávacím nástroji Solr a PHP interpretu, který komunikuje s web serverem.

Semináře se zúčastnili zástupci MZK, NTK, VŠE, KIC MU, UTB , MF ČR, AMU a z firem Cosmotron a Multidata, celkem 14 účastníků. Kolega z KNAV se omluvil pro nemoc. Seminář vedl Mgr. Václav Rosecký z MZK. V Česku je Vufind veřejně implementován v MZK Brno, NTK Praha a Akademii věd ČR a je navázán na knihovní systém Aleph.

Vedoucí postava workshopu – Mgr. Václav Rosecký

Vedoucí postava workshopu – Mgr. Václav Rosecký

Účastníci workshopu se bez notebooků neobešli

Účastníci workshopu se bez notebooků neobešli

První den proběhla instalace Vufind ver. 1.3 pro účastníky na notebooky  na Linux Debian (pokud již neměli účastnící instalaci vlastní) . Debian byl nahrán jako virtuální stroj nad VirtualBoxem. Bibliografická data se musí do Vufind importovat, data jsou upravována filtry (stemmizace, Porterův algoritmus) a ukládána do databáze Solr, která umožňuje rychlé vyhledání. Cvičně proběhl  zkušební import vzorku dat. Bylo probráno nastavení vstupních filtrů, které lze flexibilně doplnit vlastními javovskými programy a tak přizpůsobit vlastní potřebě. Toto je určováno souborem marc.properties.

Databáze Solr má vlastní webovské admin rozhraní, kde lze sledovat rozklad importovaných textů

Databáze Solr má vlastní webovské admin rozhraní, kde lze sledovat rozklad importovaných textů

Dále byl  probrán vnitřní formát xml záznamů  které při vyhledání vrací databáze solr, a který formát xml lze též nastavovat, např. přidáním dalších atributů záznamu pro tvorbu vlastních facetů (type=“textFacet“). Při vyhledávání jsou výsledky oceňovány váhou shody, která se opět dá nastavit v souboru searchspec.yaml, což má vliv na řazení podle relevance výsledků vyhledání. MZK využívá ve Vufind pouze bibliografickou databázi solr, databáze autorit není plněna, podobně se nevyužívají rejstříky titulů, jmen,  předmětů, ta jsou získávána přímo dotazem SQL nad databází Alephu.  Statistiky též nejsou používány, MZK používá Google Analytics.

Večerní debata při pivu a kofole

Večerní debata při pivu a kofole

Webovské rozhraní Vufindu je tvořeno tzv. themes (tématy, templaty, .tpl), což jsou šablony pro systém Smarty (třídy v PHP), který z nich vykreslí HTML stránky, které komunikují s uživatelem při vyhledávání a zobrazování. Pro ilustraci je ukázána část programu na zobrazení záznamu (MarcRecord.php), getStaffView – pohled pro knihovníky - zobrazení MARC21, převod z vnitřního  MARCXML do řádkového Marcu. Nová verze Vufind 2.0, která je zatím jen v beta verzi,  však od tohoto šablonovacího systému Smarty upouští.

Část programu na zobrazení záznamu (MarcRecord.php)

Část programu na zobrazení záznamu (MarcRecord.php), getStaffView – pohled pro knihovníky - zobrazení MARC21, převod z vnitřního MARCXML do řádkového Marcu (zobrazení bibl. záznamu viz např. https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000399749)

Pro zjištění stavu okamžitého stavu jednotlivých exemplářů je nutno přístup do databáze AKS a to pomocí připravených modulů (drivers) pro nejdůležitější AKS (Aleph, Evergreen, Voyager…). Tyto moduly jsou psány v PHP a lze je upravovat podle potřeb. MZK rozšířila modul pro Aleph: integrace přihlášení přes Shibboleth, integrace obálek knih, napovídač, vlastní vzhled.

Účastníci workshopu se družili a řešili odbornou problematiku při každé vhodné chvíli

Účastníci workshopu se družili a řešili odbornou problematiku při každé vhodné chvíli (zde oběd během druhého dne)

VuFind dále kromě vyhledávání v lokální databázi Solr umožňuje i propojení na licencované discovery systémy jako EBSCO Discovery Service, Primo Central Index, Summon, kdy získané výsledky lze smísit a zobrazovat s lokálními záznamy.

Workshop se vyznačoval výzkumnickým entuziasmem, s cílem většího využití Vufind v českých knihovnách i jako alternativa k současným katalogům OPAC. Organizátorům,  MZK a Mgr. V. Roseckému patří velké poděkování za organizaci maximálně přínosného semináře.

Vyhledání v Solr a Primo Central

Vyhledání v Solr a Primo Central

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠMILAUER, Bohdan. Installfest a seminář Vufind. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 9 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13969. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13969

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Překlepy v článku (několikrát): Sorl -> Solr

Děkujeme za upozornění, už by to mělo být v pořádku.

registration login password