Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inforumy a knihovníci soutěživí

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Inforumy a knihovníci soutěživí

0 comments
Ceny Inforum `99, které byly uděleny na INFOmejdanu v podobě INFOrumů v Zrcadlové kapli Klementina, vnesly do akademické atmosféry (v tom nejlepším slova smyslu) nejvýznamnější oborové akce u nás kapku sportovního zápolení, která nebyla rozhodně na škodu. Naopak, doufejme, že se dočkáme pokračování.

Pořadatelé se poučili z chyby, na kterou Ikaros upozornil v čísle 6/98, a tentokrát vybrali do kategorií Info-produkt a Info-počin (kategorie Info-osobnost byla, díkybohu, zrušena) deset, resp. sedm kandidátů. Jejich charakter byl rozmanitý, a tak se nezřídka hranice mezi oběma skupinami ztrácely, resp. velmi podobné produkty byly navrženy v různých kategoriích - snad z obavy, aby organizační výbor nebyl obviněn z protěžování příslušné instituce (např. "zpřístupnění všech hlavních katalogů Národní knihovny ČR" jako navrhovaný Info-produkt a "zpřístupnění souborů autorit Národní knihovnou ČR" jako Info-počin). Nejen z tohoto důvodu by stálo aspoň za úvahu stanovit "kvóty" na jednu nominaci na instituci, třebaže by klesl celkový počet uchazečů. Rozhodně by se tak zabránilo přirozenému znevýhodnění menších institucí. Všichni účastníci konference však dostali možnost seznam doplnit (písemně nebo e-mailem) o vlastní favority, u nichž byla předem dána minimální pravděpodobnost, že budou mít naději na úspěch, což se ostatně potvrdilo - ocitli se na chvostu startovního pole.

Obavy z malého zájmu o anketu se ukázaly zbytečnými (vyhlášení výsledků bylo podmíněno zasláním minimálně 50 hlasů v dané kategorii) - v obou případech byla "volební účast" nadpoloviční. Souboj o Info-produkt mezi první šesticí měl dramatický průběh do samého konce, aby nakonec zvítězila o jediný hlas (celkem 46) služba STK na dodávání elektronických kopií, která je nabízena v rámci projektu INVIK. Vzhledem k oficiálnímu vyhlášení této kategorie ("tuzemský nebo zahraniční produkt nebo služba, který za poslední 3 roky nejpozoruhodněji vynikl na domácí scéně elektronických informačních zdrojů") ocitl se vavřín ve správných rukou, i když věhlas Obchodního rejstříku na WWW přesahuje náš obor. Cena o Info-počin měla jasného vítěze od počátku - Městská knihovna v Praze získala za rekonstrukci své centrální budovy a zpřístupnění Internetu zdarma bezmála polovinu odevzdaných hlasů (122 z 250), zatímco ojedinělý projekt Internet pro nevidomé a slabozr aké Okresní knihovny v Hlavíčkově Brodu, kterému jsem přisuzoval větší šance, obsadil druhé místo s velkým odstupem. Inu, Praga caput regni...

Na rozdíl od cen Infora studentská soutěž skončila, stejně jako loni, fiaskem. Tři odevzdané práce nebyly nakonec hodnoceny. Pořadatelé se neodklonili ani v této kategorii od "ochranné známky" konference (skoro se vkrádá otázka, proč ji přejmenovali z Infomedia :-) a autoři obdrželi, jako zástupci oborové juniorky, cenu útěchy: inforumík...

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Inforumy a knihovníci soutěživí. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-10370. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10370

automaticky generované reklamy