Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM 2003 - sekce "Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů"

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

INFORUM 2003 - sekce "Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů"

0 comments

Hned první odpoledne byla na programu sekce, která je již tradičně „lákadlem“ pro pracovníky informačních institucí z hlediska nabídky a rozvoje služeb uživatelům: Trendy a novinky v oblasti EIZ. Současným trendem v elektronických informačních zdrojích je nabídka kvalitních databází plnotextového charakteru (včetně digitálních archívů) s rozšířením možností využití pro koncového uživatele.

V této sekci zazněly většinou prezentace jednotlivých firem, které u nás působí již několik let a které nabízejí rozmanité kolekce bibliografických databází, plnotextových zdrojů, databáze referenčního a slovníkového charakteru. Výběr a nabídka pro uživatele našich knihoven je již nyní díky grantům MŠMT a MK bohatá a ne vždy dostatečně využívaná. Letošní prezentace se nevymykaly již několik let zavedenému způsobu – informace o nových službách a nových databázích, o které nám především jde, byly zařazovány většinou po obecném úvodu, ve kterém nám byly představeny konkrétní firmy a jejich produkty, u některých s důrazem na nabídku nových databází:

  • Oxford University Press - Oxford Reference Online (využívaný již v 46 knihovnách od ledna 2003 v rámci licence, jejímž koordinátorem je Ústřední knihovna UK), Oxford English Dictionary Online, Grove Dictionary of Music and Art, American National Biography, The Bridgeman Art Library a Oxford scholarshiponline
  • nakladatelství K.G. Saur, které je součástí Gale Group – The Times Digital Archive 1785-1985, International Bibliography of the Modern Language Association (MLA), Business & Company Resource Center.

Cílem dalších prezentací bylo poskytnutí přehledu o nových službách při využívání informačních zdrojů:

  • služba RefWorks (CSA), která zajišťuje správu bibliografických záznamů, umožňuje import záznamů z online databází, vyhledávání a formátování záznamů podle potřeby uživatele,
  • integrované řešení pro správu seriálů a monografií nakladatelství R.R. Bowker Ulrich’s Serials Analysis System
  • rozšíření možností využívání a propojení zdrojů vydavatelství Springer Verlag prostřednictvím SpringerLink
  • Ovid LinkSolver, který funguje na principu OpenURL a nabízí propojení s plnými texty, které provádí na základě specifikace konkrétního uživatele.

Příspěvek ředitele pořadatelské instituce Vladimíra Karena nám připomněl, že je důležité nejen zdroje shromažďovat, ale také propagovat a využívat. Povědomost o jednotlivých zdrojích a jejich obsahu je poměrně nízká, jak vyplývá jednak ze zkušeností a jednak ze statistik. Za hlavní příčinu vidí Vladimír Karen nefungující nebo spíše nezřetelnou a nejednotnou propagaci zdrojů, nefungující komunikační kanály a technické problémy. Propagace jednotlivých zdrojů získaných různými způsoby je v současné době nejdůležitější součástí služeb všech zúčastněných. AiP se zapojuje svým portálem s názvem Infozdroje.cz k tomuto “hnutí”, není ovšem ojedinělým přínosem ke zpřehlednění nabídky elektronických informačních zdrojů. Hlavním cílem portálu je zajistit přehledný a jednotný přístup k informačním zdrojům a usnadnit správu konsorciálních licencí zatím pouze u těch, na kterých se AiP podílí a pro ty instituce, které je využívají. Portál Infozdroje.cz jsem vyzkoušela, velmi se mi líbí jeho jednoduchý a přehledný design a lze mu jedině popřát mnoho štěstí. V. Karen vyzval účastníky k testování systému a nabídl možnost spolupráce při rozvoji projektu a to především zapojením těch zdrojů dostupných v českých knihovnách, které nejsou zpřístupňovány ve spolupráci s AiP.

Jen pro úplnost připojuji odkazy na dalšími portály, které také vznikly v poslední době a snaží se o totéž, i když z trochu jiného úhlu - dodat uživateli informace o obsahu elektronických informačních zdrojů a to buď pro jednotlivou instituci (PEC - Univerzita Karlova Elektronische ZeitschriftBibliothek - Národní knihovna ČR) nebo celkově pro elektronické zdroje dostupné v českých knihovnách a získaných na základě grantů (portál STM, Státní technická knihovna, terciální databáze).

Jedním z prvních příspěvků, který zazněl v této sekci, bylo vystoupení Toomase Liivamägiho z Estonska, který nám nastínil výčet problémů, se kterými se potýkala jeho země před několika lety, a také řešení a opatření, která zavedla - např. internet do škol, vznik konsorcia pro získání elektronických informačních zdrojů (založení tohoto konsorcia můžeme svým estonským kolegům jen závidět). Ke konci vystoupení byly prezentovány statistické ukazatele využívání databází EBSCO, které jsou dostupné v Estonsku v rámci projektu EIFL Direct, a to porovnáním s ostatními státy zapojenými do projektu, včetně České republiky.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. INFORUM 2003 - sekce "Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-11364. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11364

automaticky generované reklamy