Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy

0 comments

Odborný seminář s názvem Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy určený pro informační pracovníky a knihovníky právě z oblasti humanitních a společenských věd, který se uskutečnil 16. listopadu 2000 v budově Akademie věd ČR, zorganizovala knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR. Seminář proběhl s podporou grantového programu MŠMT Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj - INFRA(2), podprogram Informace potřebné pro výzkum a vývoj v rámci tříletého projektu LB98046 Oborové informace pro teologii, religionistiku a filozofii - centrum referenčních služeb při knihovně ETF UK.

V průběhu práce na projektu se ukázalo, jak důležitá je orientace informačních pracovníků v dostupných zdrojích a jak obtížné je někdy zjistit, kde se které oborové zdroje nacházejí. Obdobné problémy existují i v dalších humanitních disciplinách, zejména v těch, kde informační práce nemá tradici. Fakt, že se jedná o problematiku velmi přitažlivou pro knihovny všech typů, ukázal překvapivý zájem o pořádaný seminář. Plánovaných 60 míst bylo "vyprodáno" během několika dní a nakonec se semináře zúčastnilo 75 osob.

Nabitý program obsahoval řadu příspěvků přehledně mapujících jednotlivé vědní oblasti. V závěru měli účastníci možnost seznámit se s možnostmi, které přinášejí společenským vědám nově získané polytematické informační zdroje PCI, Eifel-Direct a Web of Science.

Využívání elektronických informačních zdrojů v humanitních vědách otevírá knihovníkům a informačním pracovníkům nové možnosti uplatnění, vědeckým pracovníkům dává podmínky ke studiu a odborné práci srovnatelné s ostatními vyspělými zeměmi. K tomu je ovšem potřeba si osvojit nejen určité nové pracovní postupy, ale pravděpodobně i změnit některé zaběhnuté způsoby uvažování, což už by bylo téma na jiný seminář.

Pořadatelé děkují všem přednášejícím i účastníkům a dále zejména redakci Ikara za možnost seznámit i širší odbornou veřejnost s některými příspěvky.
Redakční poznámka - konkrétně se jedná o tyto příspěvky:

  • Co je Web of Sciences a jak ho lze využít
  • Elektronické informační zdroje pro pedagogiku
  • Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje
  • Terra incognita
  • Zdroje a prameny: historické knihovnictví v informačním věku
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠÍROVÁ, Marie. Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 1 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-10998. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10998

automaticky generované reklamy
registration login password