Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje a celoživotní vzdělávání (Jiří Potáček)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informační zdroje a celoživotní vzdělávání (Jiří Potáček)

0 comments
Autoři: 

Jiří Potáček

Na Mendelově univerzitě se do celoživotního vzdělávání nepočítá jen Univerzita třetího věku. Např. bakalářský program studují i inženýři pro vlastní zdokonalení, své znalosti a dovednosti prohlubují učitelé i další odborníci. Podle miniprůzkumu J. Potáčka má průkazy do knihovny 50 % studujících a jen 30 % využívá knihovnicko-bibliografické služby. Skoro všichni respondenti využívají pro vyhledávání odborných dokumentů Google.

Studenti se v současnosti ke zdrojům dostanou bez ohledu na to, zda jsou přístupné v knihovně nebo někde jinde. Více než polovina studentů má vlastní notebooky a univerzita disponuje wi-fi připojením k internetu. Velice ceněná je také JIB (pro zdroje i citace). Studentům hodně pomáhá generátor citací.

Celoživotní vzdělávání není možné realizovat bez přístupu k nejnovějším informační zdrojům. Počítačová gramotnost je sice dnes na vyšší úrovni, ale je stále nutné prohlubovat informační gramotnost. K tomu patří i podpora a další vzdělávání absolventů, kteří se s EIZ setkali až v praxi.

(kp)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Informační zdroje a celoživotní vzdělávání (Jiří Potáček). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-05-25]. urn:nbn:cz:ik-13434. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13434

automaticky generované reklamy
registration login password