Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační den na MZLU v Brně

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informační den na MZLU v Brně

0 comments

Již po jedenácté se letos začátkem června konal na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě (MZLU) v Brně informační den, tentokrát v úterý 3. 6., neboť tradiční první den v měsíci padl na neděli a to je málo příznivý den pro pořádání pracovního setkání knihovníků, informačních pracovníků a kolegů se zájmem o novinky v oboru a o to, jak se to dělá jinde. Pořádající Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS) má celouniverzitní působnost a skládá se ze čtyř pracovišť s různým zaměřením, ale stejným cílem – poskytovat služby a podporu studentům, vědeckým a pedagogickým pracovníkům univerzity. Po krátkém úvodu, který přednesla Ing. Věra Svobodová, vedoucí ústavu, následovaly příspěvky vedoucích jednotlivých oddělení.

Informační centrum mimo jiné služby nabízí studijní prostory a přístup k elektronickým informačním zdrojům. Mgr. Zuzana Streichsbierová ve svém příspěvku představila e-learningový kurz informační výchovy, který byl vytvořen v subsystému Univerzitního informačního systému pro e-learning. Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele vyhledávat a hlavně efektivně používat všechny dostupné informační zdroje, vypěstovat v nich zvyk pravidelně sledovat literaturu a používat ji ve své práci nejen pro svůj růst odborníka, ale také člověka. V současné době není informační výchova na MZLU v Brně akreditovaným předmětem a absolvování tohoto kurzu je dobrovolné.

Na podzim loňského roku byly otevřeny nové prostory detašovaného pracoviště Ústřední knihovny v Lednici, kde sídlí zahradnická fakulta. S historií jejího vzniku, s úskalími života v provizorních podmínkách, které nakonec vydržely dlouhých sedmnáct let, se zkušenostmi ze stěhování za provozu nás seznámila paní Vladimíra Perlová. Nová knihovna byla vybudována v rekonstruovaných prostorách bývalého zahradnického učiliště a architektonického návrhu přestavby se úspěšně zhostila kancelář Archika. Zájemci si mohli odpoledne knihovnu prohlédnout při krátké exkurzi, která byla zpestřena návštěvou výukového školního sklípku s malou ochutnávkou a odborným výkladem.

Ediční středisko je oddělením ÚVIS, které vydává studijní literaturu, univerzitní vědecké časopisy a poskytuje operativní tiskařské a knihvazačské práce. S radostmi a starostmi, které přineslo rozhodnutí univerzity zavést jednotný vizuální styl, se s posluchači podělila paní Danuše Drápelová.

Audiovizuální centrum kromě zajištění výukové techniky na celoškolských učebnách se zabývá natáčením výukových filmů. Zemědělství a lesnictví jsou takové obory lidské činnosti, které neumožňují studentům se vždy zúčastnit nebo na vlastní oči vidět jejich jednotlivé fáze, neboť jednak to není časově možné (výuka probíhá v zimních měsících, sklízí se v srpnu), jednak to neumožňují hygienické předpisy (výroba potravin) nebo bezpečnost práce (těžba polomů v lese). A tady nacházejí své místo výukové filmy včetně snímků letecké fotografie. Ing. Ladislav Rygl posluchačům ukázal možnosti, které letecká fotografie poskytuje například při monitoringu lesních polomů, rozsahu záplav, zdravotního stavu porostů nebo „jen“ jiného pohledu na naše okolí, který je běžně vyhrazen ptákům.

Všechny prezentace jsou zveřejněny na webových stránkách ústavu a fotodokumentace je vystavena na adrese http://avc.mendelu.cz/videobase/galerie/thumbnails.php?album=115. Za organizátory doufám, že si účastníci užili příjemného dne v milé společnosti svých kolegů a příští rok na shledanou.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODOVÁ, Věra. Informační den na MZLU v Brně. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 7 [cit. 2022-01-23]. urn:nbn:cz:ik-12888. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12888

automaticky generované reklamy
registration login password