Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku (Ján Turňa)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku (Ján Turňa)

0 comments
Autoři: 

Ján Turňa

Ján Turňa z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI), Bratislava, představil nový národní projekt financovaný z prostředků operačního programu Výzkum a vývoj (jehož rozpočet činí 1,2 miliardy eur). J. Turňa uvedl, že v rámci operačního programu existují dva způsoby rozdělování peněz: 1) vyhlašování grantových výzev, 2) zadání z nadřízených orgánů.  Druhý je použit právě v případě CVTI, které od ministerstva školství dostalo za úkol realizovat přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ). Strategickým cílem projektu bude vybudování efektivního systému informační podpory a výzkumu. Cílovou skupinou projektu budou pouze výzkumníci, specifickými cíli projektu bude: 1) koordinace výběru a optimalizace portfolia EIZ, 2) vybudování systému pro koordinaci, 3) vytvoření centrální databáze EIZ, 4) rozšíření Centrálního informačního portálu pro výzkum, vývoj a inovace. V rámci programu a aktivity 1.1 (koordinace a optimalizace portfolia) byla uzavřena smlouva pro přístup do databází s firmami ACM, Albertina icome Praha, EBSCO, SUWECO a Thomson Reuters. Dále přednášející informoval o EIZ pořízených v rámci projektu (např. Web of Knowledge, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink ad.). V současnosti je projekt ve fázi výběru a budování systému pro organizaci informací o EIZ, následně se plánuje budování portálu slovenských EIZ. Kromě koordinace EIZ se CVTI také stará o popularizaci vědy a rozšiřování povědomí o databázích. Na základě dotazů pak J. Turňa upřesnil, že do projektu kromě veřejných vysokých škol, kterých je na Slovensku 23, bude zapojena i slovenská Akademie věd; soukromé školy (celkem 10) projekt nebudou moci využít kvůli formálním legislativně-právním omezením. Veškeré náklady projektu jsou financovány z fondů EU (tj. spolupracující instituce se na projektu finančně nepodílejí). Plánovaný portál EIZ bude také shromažďovat informace (statistiky) o využití EIZ, aby bylo možné vyhodnocovat efektivitu vložených prostředků.

Spoluautoři: Daniela Birová, Mária Žitňanská, Oleg Cvik

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku (Ján Turňa). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-13137. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13137

automaticky generované reklamy
registration login password