Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp (Tomáš Oupický)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp (Tomáš Oupický)

0 comments
Autoři: 

Tomáš Oupický

Řešení, které Tomáš Oupický představil, je určeno pro menší firmy, jako je např. česká vývojářská firma, ze které pochází. ComAp se může chlubit titulem Nejlepší zaměstnavatel roku 2009. Marketingový informační systém (MIS) vychází z analýzy zákazníků, prostředí a zdrojů. Jistou překážkou v dostupnosti informací je specifické konkurenční prostředí malých firem. U velkých nadnárodních korporací je situace jednodušší. MIS mapuje informace o firmách, trzích, zemích a také zahrnuje studie a zprávy. Systém je založen na principu wiki, který je rozšířený o sémantiku a jiné nástroje. Při implementaci byly hlavními problémy nedůvěra a motivace lidí ke spolupráci na vytváření obsahu. (Jiná než finanční motivace nefunguje.) Je nutné zajistit pravidelnou aktualizaci informací, pak teprve vznikne dobrý potenciál pro využívání informací k predikaci. Při tvorbě informačního systému nastává v určité fázi bod zvratu, kdy se systém začíná více plnit a využívat. Proto je pro úspěch klíčové zapojit lidi co možná nejvíce do tvorby systému, aby ho pak opravdu využívali.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp (Tomáš Oupický). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13140. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13140

automaticky generované reklamy
registration login password