Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Iluzionista českého knihovnictví

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Iluzionista českého knihovnictví

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
Na světě existuje jen velmi malý počet osob, které mají magické schopnosti. V naší zemi máme, vážení knihovníci, takového člověka mezi sebou: je jím muž, jehož jméno zní Alešivo Brožerfield. Všichni ho však známe jako dvě osoby, dvojčata - jako Ing. Aleše Brožka (ředitele Státní technické knihovny Ústí nad Labem) a jako PhDr. Ivo Brožka (ředitele univerzitní knihovny v tomtéž městě). Redakci Ikara se na letošní konferenci Knihovny současnosti v Seči podařilo učinit nevídané odhalení: Brožek je ve skutečnosti jen jeden!

Ing. PhDr. Brožerfield své vrozené magické schopnosti nezneužívá ke komerčním účelům (jak jsme toho svědky u obdobně "nadaných" osob v zahraničí), ale přispívá jimi k chodu našeho knihovnictví. Obdivuhodným způsobem zvládá řízení dvou velkých a důležitých knihovnických institucí, za což po zásluze pobírá dva skromné knihovnické platy. Na odborných konferencích se vyskytuje zároveň ve dvou sálech najednou, vykonávaje přitom odlišné činnosti. Schopnosti pana Brožerfielda se neomezují jen na území našeho státu - dokáže se také účastnit zahraničních služebních cest a současně řídit ze své kanceláře jednu z knihoven.

Při takovém vytížení se nelze divit malému selhání, které však redakci Ikara přivedlo na stopu tajemství pánů Brožků: V poslední době se PhDr. Aleš Brožek často věnuje hodnocení webovských stránek českých knihoven anebo nakladatelů. Avšak na podzimní konferenci v Seči měl dle ohlášeného programu s příspěvkem na toto téma vystoupit jeho bratr Ing. Ivo Brožek. Přítomní členové redakce se podivili nad takovou shodnou znalostí dané oblasti a nakonec si s sebou do Prahy odváželi nejen zážitky a poznatky z průběhu a obsahu konference, ale také senzační neuvěřitelnou zprávu, kterou se zde nyní dozvídáte.

Na závěr dovolte, abychom jménem vás všech popřáli kolegovi Brožerfieldovi i nadále pevné zdraví a nervy, tolik potřebné ke zvládání knihovnické dvojrole.

Hodnocení: 
Průměr: 4 (1 hlasování)
CELBOVÁ, Iva. Iluzionista českého knihovnictví. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 12 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-11012. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11012

automaticky generované reklamy