Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikarosí lazaret aneb "The show must go on", i když angína vládne

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Ikarosí lazaret aneb "The show must go on", i když angína vládne

0 comments
Rubrika: 
Zatímco v minulém úvodníku jsem si napůl postěžoval, kterak jsem v Celetné osiřel, do přípravy dalšího čísla Ikara nečekaně zasáhla epidemie angíny, které kromě editora, jenž obvykle bývá mezi jejími prvními oběťmi, podlehli Kaarolina, Petra a Aleš. Pravidelná setkání redakčního osazenstva, jež je jindy rozverné a jiskří nápady, připomínala polní lazaret a z hygienických důvodů se omezila na vyřízení základních administrativních úkonů - kdo, co a dokdy. Navzdory tomu, že jsme byli (vesměs) zaměstnáni bojem s viry, podařilo se nám instalovat vyhledávací systém Glimpse.

Po úspěšné anketě z 2. čísla jsme tentokráte rozhodili síť v naší alma mater, a sice na téma:"K čemu vy a vaši studenti konkrétně využíváte Internet? V případě že ne, můžete uvést proč?" Dostali jsme odpovědi - třeba dodat, že v nepřílišné hojnosti - milé i úsečné, neformální i úřední. V žádném případě jsme se průzkumem nemínili nikoho dotknout, jak nám vytkl jeden respondent, otázky jsme formulovali přímo se záměrem zjistit skutečný stav věcí, nikoliv nevkusně.

Zdá se, že čtvrté pokračování Ikara definitivně zažehnalo problém, se kterým se potýká každé začínající periodikum: nedostatek materiálů. Tentokrát se představí kolegyně Iva Celbová, která se svěřila se svými zážitky, které se vážou ke vzniku dlouho očekávaného Katalogu skladovaných knih, který by měl pomoci orientovat se na českém knižním trhu, Danielu Tkačíkovou, ředitelku knihovny Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě, jsme s potěšením získali pro pravidelnou spolupráci. Svůj úvodní článek věnovala nekonečnému tématu - tvorbě webovských stránek, přičemž připomíná, že zdaleka nejde o jednoduchou činnost, která se neřídí žádnými pravidly. Abychom se vyhnuli této představě, autorka nabízí přehled domácích i cizích pomůcek dostupných na Síti.

Na okraj glosy bych měl kontrolní otázku: Co vám vytane na mysli, když uslyšíte jméno Antonín Koniáš? Soupis zapovězených knih, které končívaly na hranici? Jiráskovo Temno? Či jezuitský misionář vášnivě obracející ovečky na pravou víru? Zcela nový, nečekaný pohledem na tuto osobnost coby spoluzachránce kultury v českých zemích po Bílé hoře přispěla královéhradecká Státní vědecká knihovna, která po Koniášovi pojmenovala svůj katalog, jenž zpřístupňuje ve webovském rozhraní.

Alešův příspěvek potěší každého, kdo ztrácí nervy, když mu zamrzá i v parném dni počítač. Od dvou projektů - evropského pod názvem TEN-34 a amerického Internetu 2 - se očekává, že přinesou na svět lék v podobě daleko větší kapacity, co se propustnosti sítí týče. Bez vývoje aplikací odpovídajícího výkonu a infrastruktury by však šlo o mrtvě narozené dítě.

Nekritické nadšení znekonečných možností výpočetní techniky brzdí Petra vášnivým stylem, jak to zvládne vnašem týmu jen ona. Její základní teze, že po parním stroji, automobilu a vysavači přišel na svět počítač, který dal zrodit nového člověka - lenocha, vás jistě přiměje k tomu, abyste mrkli na celý fejeton.

Kaarolina se podívala na zoubek Clintovic rodinného mazlíčka, kočce Socks, která však za dobu, kterou obývá se svými dvounožci Bílý dům, dosáhla věhlasu, který se přinejmenším vyrovná hlavě Spojených států. Její vážnost musela respektovat i federální administrativa - a potažmo rozpočet, a tak jí zřídila schránku pro elektronickou poštu, která však byla - zřejmě z důvodu rozpočtových škrtů (ještě že naše koalice nechová své zvířecí maskoty) - přesunuta na jiný server.

P. S. Díky podpoře dámy s exotickým jménem Jamajka Koblicová z časopisu Internet byla v jeho 9. Čísle otištěna noticka o Ikarovi.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Ikarosí lazaret aneb "The show must go on", i když angína vládne. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-10038. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10038

automaticky generované reklamy
registration login password