Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

iKarosaGent podává zprávu!

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

iKarosaGent podává zprávu!

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Jen pečlivě vybraný a mnohokrát prověřený úzký kroužek osob věděl, že iKaRA (iKarova Rozvědná Agentura) vyslala před několika měsíci, samozřejmě taktéž za nejvyššího stupně utajení, do zahraničí iKarosaGenta. Jeho výcvik probíhal po několik let v nejrůznějších elitních zařízeních v Praze pod nejrůznějšími krycími jmény a záminkami, přičemž závěrečná fáze školení proběhla na ÚISK (Ústředí Ikarova Specializačního Klubu). Ve zmatku konce prázdnin a začátku nového školního roku pak nenápadně infiltroval řady studentů programu "Erasmus", aby nyní - o několik měsíců později - konečně mohl podat zprávu o národní knihovně jedné nejmenované pokrokové země.

Následuje zpráva ve zkráceném znění:

…Po dlouhém pátrání se mi podařilo konečně odhalit místo, na kterém se nachází námi dlouze hledaná instituce. Její krytí je velmi důmyslné a nebýt mého nebývalého pozorovacího talentu, jen stěží bych ji identifikoval. … Skryt v davu nic netušících turistů jsem pořídil následující fotografie:

1.jpg1b.jpg

…Vstoupit nebylo nikterak těžké; vedení této instituce vpravdě počítá s tím, že pokud jste schopni najít vchod, jste opravdu experty v našem oboru a nic vám nezabrání probojovat si cestu dovnitř, ať již použijete jakékoli vchody, páky či zbraně...

…Ihned se mě ujala usměvavá slečna…

2.jpg

…Její chování bylo přátelské, ale patrně kvůli zachování ticha v knihovně naše konverzace probíhala pouze pomocí gest a posunků… Nevěřil jsem, že lze vystačit jen s několika posunky, ale ona je příkladem toho, jak flexibilní, pružný a vynalézavý může zaměstnanec knihovny být…

…Prohlídka začala v hojně využívané příruční knihovně s portréty otců zakladatelů, nejnovějšími plakáty ze života knihovnické obce…

7.jpg

…a s nezbytnými hesly, provoláními a výzvami, které jsou přeci nutnou součástí každé, navenek řádně se prezentující a čtenářům blízké knihovny…

7b.jpg

…Slečna mě provedla postupně několika odděleními,… všechny regály byly pečlivě označeny tak, aby návštěvník našel přesně to, co hledá…

4.jpg5.jpg6.jpg

…a nechybělo ani dětské oddělení, ve kterém bylo nebývale živo…

3.jpg

…Nechtěl jsem na sebe poutat příliš pozornosti, takže jsem v místním knihkupectví zakoupil několik svazků populární, všemi obdivované a světoznámé četby…

9.jpg

…a tiše opustil prostory knihovny. Jaké štěstí… Doufám, že má mise bude hodnocena jako úspěšná, a doufám, že se mi podařilo zachytit alespoň něco málo z onoho prchavého know-how, kterým disponuje zdejší, vpravdě po zásluze vyznamenaný kolektiv…

8.jpg

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. iKarosaGent podává zprávu!. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 13 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-11739. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11739

automaticky generované reklamy