Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros vstupuje do svého 10. ročníku

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ikaros vstupuje do svého 10. ročníku

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

14. dubna 1997 vydala skupinka tehdejších studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy první číslo elektronického časopisu s podivným názvem Ikaros. Tento název byl odvozen od jména serveru, na kterém byly soubory tehdejšího časopisu umístěny. Od nestabilní povahy serveru, který občas "padal", byl odvozen i původní redakční slogan časopisu. Ikaros měl zkoumat "především nekonečný kyberprostor, neboli Internet a vše, co s ním souvisí či souviset může" a redakce to chtěla provádět "převážně nevážnou formou". Těmto záměrům odpovídal i charakter prvních příspěvků, jejichž často rozevlátý styl byl poznat už z názvů a podnázvů jednotlivých textů - posuďte sami: Panoptikum lokálně-síťových uživatelů : cyberfeuilleton o telnetnících, písařích, surfařích a jiných; Pět minut jako jednotka věčnosti : fejeton o tom, proč je tak těžké zastihnout webdesignery a jim podobné; Katalog jménem Koniáš : hradečtí knihovníci zaveleli k rehabilitaci fanatického jezuitského misionáře.

Od té doby se mnohé změnilo a časopis Ikaros navzdory původnímu redakčnímu sloganu "předznamenali jsme svůj pád" pokračuje ve svém letu virtuální realitou - a to zejména díky vám, našim čtenářům, kteří nás sledujete, kritizujete, inspirujete i aktivně zahrnujete vlastními příspěvky. Výrazně se změnil původní obsah, design i struktura časopisu, ale cíl redakce zůstal nezměněn: publikovat články, které vám, čtenářům, nejen zprostředkují nové informace související s odborným světem internetu i mimo něj, ale poskytnou i rozptýlení, pobavení a odlehčený pohled na věci a lidi kolem nás.

Vítáme vás tedy v 10. ročníku našeho časopisu, během něhož se budeme dále snažit o to, aby každé číslo přineslo co nejrelevantnější a nejaktuálnější texty k problémům, které v současnosti řeší nejen náš obor, ale i obory přilehlé. Během letošního roku čeká časopis Ikaros několik důležitých změn, mj. přechod na nový redakční systém, který by se měl projevit v rozšířené funkčnosti časopisu navenek (vůči čtenářům) i dovnitř (komunikace s autory a interní správa časopisu). V souvislosti s jubilejním ročníkem pro vás samozřejmě připravujeme různá překvapení, ke kterým bude patřit například sonda do prehistorie či zákulisí Ikara.


Přestože letošní první číslo otevíráme s různými přáními a nadějemi, které se týkají budoucnosti, zároveň je nám smutno v duši, protože nás zasáhla smrt člověka, který byl naším učitelem, mentorem a odbornou autoritou v tom nejlepším slova smyslu. 26. prosince 2005 zemřel ve věku nedožitých 78 let prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc., vysokoškolský pedagog, který svým osobním působením i publikační činností ovlivnil několik generací knihovníků a informačních pracovníků. Jsme moc rádi, že jsme patřili mezi lidi, kteří jej osobně poznali.

V aktuálním čísle proto upozorňujeme především na nekrolog za prof. Jiřího Cejpka, který připravila prof. PhDr. Marie Königová, CSc. Do příštího čísla také chystáme soubor osobních vzpomínek kolegů, spolupracovníků, žáků a dalších lidí, které prof. Cejpek svým životem a dílem ovlivnil. Všimnout si také můžete prvního letošního citátu půlměsíce, který jsme vybrali právě z díla prof. Cejpka.


Věříme, že vás zaujmou i další články lednového čísla, a těšíme se na vaše případné reakce.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ikaros vstupuje do svého 10. ročníku. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 1 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12011. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12011

automaticky generované reklamy
registration login password