Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros věčně živý a ve všech podobách

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros věčně živý a ve všech podobách

0 comments
Rubrika: 

V minulém čísle jste se mohli dočíst o vědecké expedici části redakce časopisu Ikaros po kraji Vitorazském, klášterech, knihovnách a mnoha dalších pamětihodných místech. Na jedné z četných zastávek expedice budoucích informačních profesionálů (rozuměj studentů oboru Informačních studií a knihovnictví) jsme objevili v jedné knihovně (proboha, nevzpomíná si někdo, kde to bylo, mě se vybavuje akorát ta útulná vinárnička za rohem!) unikátní kousek, první exponát právě založené sbírky „Ikaros věčně živý a ve všech podobách."

kniha.jpg

Za dvě koruny české (ještě nezdevalvované) byla knížka zakoupena a po návratu z expedice jí bylo vyhrazeno čestné místo v mojí knihovničce.

Rádi bychom pokračovali v budování fondu dokumentů (pro studenty jiných než knihovnických oborů rozuměj: knih, časopisů, map, kalendářů, soch, obrazů, plakátů, závěsných instalací a pod.) s tématikou Ikara. Vyzýváme proto všechny čtenáře Ikara, aby se zapojili do soutěže o nejzajímavější exponát do sbírky "Ikaros věčně živý a ve všech podobách." Pro studenty knihovnictví a informační vědy bude soutěž navíc ztížena požadavkem o doplnění exponátu jeho bibliografickým záznamem podle normy ČSN 01 0195. Přispěvatel s nejzajímavějším exponátem bude odměněn cenou nejvyšší: exklusivním předplatným časopisu Ikaros na jeden rok, další dva výherci pak získají 20% slevu na předplatném časopisu Ikaros.

Exponáty v elektronické podobě zasílejte na e-adresu redakce, trojrozměrné hmotné exponáty pak (nikoli dobírkou!) na moji adresu po předchozí dohodě.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Ikaros věčně živý a ve všech podobách. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2021-09-27]. urn:nbn:cz:ik-13330. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13330

automaticky generované reklamy
registration login password