Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky

0 comments
Autoři: 
Národní knihovna České republiky začala do své báze ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících) počínaje květnovým číslem excerpovat články z našeho časopisu Ikaros.

Pro Národní knihovnu je Ikaros prvním elektronickým časopisem, jehož obsah (v zastoupení katalogizačního záznamu) mají uživatelé možnost vyhledat v katalogu. Navíc katalog vystavený v prostředí Internetu umožňuje propojit záznam článku s jeho plnotextovou podobou (tj. odkázat na URL daného článku, a tím i na zdrojové periodikum). Tato "vymoženost” elektronických periodik však dělá při zpracování článků pro databázi ANL největší problémy.

Záznam elektronického článku vyžaduje údaj, se kterým si katalogizační experti obecně zatím nevědí moc rady. Jde samozřejmě o (dovolím si tvrdit, že nejdůležitější) identifikační znak – URL. Při zpracování elektronických článků v databázi ANL stojí pracovníci Národní knihovny před následujícími problémy:

1. Zapisovat někam v záznamu údaj URL? A pokud ano, kam a v jaké podobě?

Záznam elektronického článku obsahuje v poli Zdroj vedle klasických údajů o ročníku a čísle periodika, ve kterém článek vyšel, také internetovskou adresu daného článku. Bibliografické záznamy článků jsou vytvářeny v databázi ISIS a poté jsou převáděny do systému ALEPH. Systém ALEPH však není pro tento údaj zařízen. Dvě lomítka ve výrazu http:// interpretuje jako specifický příkaz a kompletní adresu (včetně tohoto výrazu) nelze zapsat správě. Uživatel, který by si chtěl takové URL z vyhledaného záznamu článku překopírovat do příslušného okna prohlížeče a článek si takto nalézt, nebude mít úspěch, neboť adresa je chybná.

2. Jakým způsobem využít možnost odkázat do zdrojového dokumentu?

Ideální by bylo odkazovat na příslušný článek přímo z údaje URL v poli Zdroj. Systém ALEPH však toto neumožňuje. Pro tento případ bylo přidáno nové pole Plný text, odkud se uživatel může kliknutím přenést do samotného článku. Jde o cestu nejmenšího odporu, ale co v životě není kompromis?

Nyní tedy každý uživatel katalogů Národní knihovny ČR může nalézt také záznamy všech podstatných článků z Ikara. Odkaz na zdrojový text sice, bohužel, zatím u většiny záznamů chybí, jelikož se vpodstatě experimentováním hledá nejlepší varianta.

Bereme tuto událost jako další krok k profesionalizování našeho časopisu. A příslušným pracovníkům NK ČR přejeme, ať se jim na zpracovávání Ikara dobře učí.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10359. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10359

automaticky generované reklamy
registration login password