Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros semper vivus

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros semper vivus

0 comments
Autoři: 

Ke sbírce knih, časopisů, map, kalendářů, soch, obrazů, plakátů a kuriozit s tematikou Ikara, která je snad ne rozsahem, ale zcela jistě svým významem srovnatelná s Kunstkomorou Rudolfa II., přibyl nedávno nový exponát. Jde o sochu Ikara od umělce B. Stöckera, která stojí nedaleko historického centra německého Norimberku. Vzhledem k tomu, že plastika pevně drží na svém podstavci, podařilo se nám prozatím získat prostřednictvím našeho spolupracovníka pouze její fotografii:


Při té příležitosti znovu (po dvou a půl letech) upozorňujeme na nejdéle probíhající soutěž v dějinách lidstva, která byla pod názvem "Ikaros věčně živý a ve všech podobách" vyhlášena v červenci 1997 a doposud trvá. Vzhledem k dosavadnímu nízkému počtu soutěžících prodlužujeme soutěž až do 14. dubna 2017, kdy při příležitosti 20. výročí založení časopisu Ikaros oznámíme jména všech tří výherců. Zapojit se můžete i vy! S pravidly se můžete seznámit v již dříve publikovaném článku.

V návaznosti na aktuálně zveřejněnou fotografii se krátce zmiňme o umění ve veřejném prostoru. Artefakt vystavený na ulici nebo náměstí vyzývá k otevřené komunikaci mezi tvůrcem a recipientem díla, ke spolubytí ve ztvárněném časoprostoru, ba přímo k jeho dotvoření. Vzpomeňme například na Růžový tank Davida Černého na pražském Smíchově nebo poničené krávy na pražské Cow Parade. Náš spolupracovník se obdobně - i když zcela nedestruktivně - pokusil dotvořit Stöckerovu plastiku. Pro pochopení vyjádřené myšlenky je třeba podotknout, že v levé i pravé ruce drží po jedné knize.Autorem fotografií je Aleš Zimmermann.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ikaros semper vivus. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 9 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-11918. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11918

automaticky generované reklamy
registration login password