Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros pod vodou? Nikoliv. Jako ryba ve vodě!

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Ikaros pod vodou? Nikoliv. Jako ryba ve vodě!

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

V tomto editorialu vám představíme nejen obsah čísla - jako ostatně obvykle, ale také velké změny, které přišly do Ikara jako velká voda - a spolu s ní.

Nejprve tedy k obsahu: přinášíme tentokrát ne jeden, ale hned dva rozhovory. Rozhovor s Vítem Richterem ovšem nezapadá do kategorie "pravidelných" rozhovorů. Ptali jsme se totiž na aktuální otázky týkající se dopadu povodní na financování programů Ministerstva kultury ČR směřovaných na rozvoj knihoven. Kromě jiného Vít Richter zdůrazňuje, že pomoc, kterou knihovny potřebují, je potřeba přesně specifikovat a také vyžádat. Znovu proto vyzýváme knihovny, aby posílaly informace nejen o následcích povodní, ale také přesné požadavky na formu pomoci, jakou momentálně potřebují. Ikaros bude totiž i nadále monitorovat následky povodní a informovat o potřebách knihoven. Informace o škodách v knihovnách způsobených povodněmi, nabídky pomoci knihovnám a zpravodajství týkající se povodní a jejich následků především na knihovnách, archivech a dalších sbírkotvorných institucí, naleznete v odpovídajících oddílech časopisu.

Druhý z rozhovorů je s Věrou Vohlídalovou, bývalou ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci, která se do pomyslných dějin knihovnictví mimo jiné zapsala realizací Stavby smíření, tedy nové, moderní budovy knihovny. Rozhovor o cestě vedoucí k přestřižení pásky při otevření Stavby smíření a o tom, jak má knihovna nejen vypadat, ale také fungovat, je doplněn fotogalerií.

V pravidelných sloupcích se tentokrát poučíte o zpracování elektronických seriálů a o tom, kdo, kde a jak řeší problém informační gramotnosti. Aleš Brožek ve svém pravidelném putování po WWW stránkách knihoven tentokrát navštívil WWW prezentaci českobudějovické vědecké knihovny, do značné míry ovlivněnou nedávnými (a bohužel znovu útočícími) povodněmi. Krom toho ovšem vykonal také naprosto ne-virtuální návštěvu Kréty, ze které přináší několik rad českým návštěvníkům knihovny v Iráklionu.

Jak jste si patrně povšimli, Ikaros se ze statického přeměnil na dynamický. Pro vás, čtenáře, podstata této změny nespočívá ani tak v technologii, která stojí v pozadí časopisu, ale ve funkcích, které nyní bude Ikaros schopen nabídnout. Mysleli jsme především na pohodlnější práci s archivem článků a orientaci v nich. Články jsme rozšířili o možnost si je pohodlně vytisknout, poslat je dále mailem a především připojit k nim svá hodnocení a komentáře. Za každým článkem následuje diskuze a články jsou známkovány "jako v české škole". Dále jsme k článkům připojili odkazy na související články, články ze stejné rubriky a články od téhož autora, což významným způsobem rozšíří informace, které lze z Ikara vytěžit "na jedno kliknutí".

Dále jsme rozšířili možnosti oddílů "Akce" a "Příležitosti", kde budete moci sami zadávat data a inzerovat tak vámi pořádané odborné akce v oboru či požadovat nebo nabízet zaměstnání. V současné době připravujeme rozšířené vyhledávání v článcích, které bude využívat klíčových slov zadaných u každého z článků a dále slov z názvu i plného textu. Ve fázi příprav jsou také ankety na aktuální témata, kterými vás chceme ještě více vtáhnout do přípravy a provozu Ikara. Věříme, že vám rozšířené možnosti práce s časopisem přijdou vhod.

V současné době stále probíhá "ladění", proto prosíme čtenáře o shovívavost a trpělivost. Během několika dní se, doufejme, podaří zprovoznit odkazování externích souborů, nejčastěji obrázků, u starších čísel Ikara. Usilovně pracujeme na tom, aby Ikaros vykazoval po stránce technického zabezpečení, designu a obsahu vyšší kvality, než jaké měl před prázdninami. Ikaros byl totiž nucen odejít ze serveru na FF UK. V době, kdy jsme se měli "stěhovat", však vypukly povodně, a tak, když redaktoři Ikara dali raději přednost zajišťování zpravodajství z povodní ve snaze pomoci knihovnám alespoň touto cestou před zajišťováním co nejhladšího přechodu na nový server, zůstalo pak o poznání méně času na dolaďování systému. Z našeho nuceného odchodu ze serveru na FF UK vyplývají pro nás dva závěry: 1) pro čtenáře: časopis Ikaros bude nadále používat pouze adresu http://www.ikaros.cz a 2) pro redakci: praví přátelé se skutečně projeví v nouzi. Přátelům, kteří nám pomohli, touto cestou ještě jednou děkujeme.

Ještě do jedné zajímavé situace jsme se dostali během minulého, na pohromy bohatého měsíce: Ikaros prožil záchvat schizofrenie. Server, na kterém Ikaros běžel, byl mimo provoz, protože na FF UK byla přerušena dodávka proudu. Z tohoto důvodu jsme povodňové zpravodajství rozběhli na serveru, přes který původně fungovalo směrování z domény ikaros.cz na adresu FF UK (ikaros.ff.cuni.cz). Když se FF UK servery opět probudily k životu, existoval tak Ikaros ve dvou veřejných podobách a jedné neveřejné: "povodňový" Ikaros na Telecomu, "starý" Ikaros na FF UK a "vývojový" Ikaros na IOL, na kterém jsme připravovali tuto dynamickou verzi Ikara. Upřímně se divíme, že se během posledních hektických hodin něco nepřemazalo či neztratilo.

Doufáme, že se vám nová podoba Ikara bude líbit a že budeme schopni společně využít potenciálu, který nyní Ikaros získal přechodem na dynamickou podobu, k tomu, aby vám přinášel aktuální, kvalitní a relevantní informace.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ikaros pod vodou? Nikoliv. Jako ryba ve vodě!. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 9 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11072. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11072

automaticky generované reklamy
registration login password