Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros pod vlivem uplynulých prázdnin

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros pod vlivem uplynulých prázdnin

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
Naše dvouměsíční prázdninová odmlka odplynula s prázdninami jako voda a nové číslo Ikara je opět zde. Jak se již stalo zavedenou tradicí poprázdninových čísel, i tentokrát přicházíme s novinkami.

Jako dlouhodobě připravovanou novinku vám představujeme databázi katalogizačních záznamů diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Tato databáze, obsahující momentálně téměř 200 záznamů, vznikla s cílem nahradit dosavadní, tradiční zdroje o těchto dokumentech a představuje další nadstavbovou "službu" našeho časopisu. Práce na databázi ani na okamžik neustávají, data v ní obsažená jsou kontrolována a další doplňována.

Pro redakci Ikara ani toto léto nelze nazvat okurkovou sezónou, naopak. Členové redakce zvolili tento čas pro diskuse nad dalším rozvojem časopisu, jeho budoucností a možnostmi rozšíření aktivit a nabídky pro vás, naše čtenáře. Dlouhé debaty o tom, jakými službami zpestřit nabídku Ikara, jaké oblasti přidat do spektra zájmů a především pak způsoby, jak chod časopisu zajistit organizačně, vedly dva z členů redakce k odchodu. Věříme, že poněkud ztížený stav nebude trvat dlouho a že vám již brzy budeme moci představit další zajímavé novinky a služby.

Zářijový Ikaros se již tradičně nese v duchu uplynulých prázdnin a dovolených, a tak se prostřednictvím poněkud odlehčených článků můžete přenést do Anglie, do Šumperka či na jižní Moravu.

Kromě článků a avizované databáze nesmíte zapomenout navštívit i již zavedené služby Ikara, burzu práce a kalendář odborných akcích. Pokud budete mít k tomuto číslu jakékoliv připomínky, neváhejte je poslat na známý redakční e-mail.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ikaros pod vlivem uplynulých prázdnin. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 7 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-10595. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10595

automaticky generované reklamy
registration login password