Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros otevřel diskusní skupinu o elektronickém publikování

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros otevřel diskusní skupinu o elektronickém publikování

0 comments
Rubrika: 
Fakt, že expanze Internetu je spojena s World Wide Web, by nás neměl vést k tomu, že považujeme tvrzení, že Internet nevznikl s webem, za projev staromilství nebo dokonce bláznovství. Pravda, Ikaros by se bez webu neobešel, stěží by mohl vycházet s minimálním administrativním a žádným finančním zázemím. Totéž však musíme prohlásit o e-mailu, který umožňuje flexibilní vydavatelský proces.

S vědomím, že elektronický časopis sice představuje prostředek snazší odborné komunikace s posílenou zpětnou vazbu ve srovnání s obdobně zaměřeným periodikem tištěným, avšak jde o komunikaci sekvenční a formalizovanou, v níž dominantní role náleží redakci (autorům), rozhodli jsme se zřídit elektronickou konferenci týkající se rozličných aspektů elektronického publikování. Částečně se tak vracíme ke kořenům elektronického časopisu jako takového - ty první se od těchto diskusních skupin příliš nelišily, neboť byly totiž distribuovány v intervalech hromadně e-mailem registrovaným uživatelům.

Do konference, která nebude moderována, se můžete přihlásit odesláním prázdné zprávy na adresu ikaros_list-subscribe@ff.cuni.cz. Obratem obdržíte do vaší schránky kontrolní odpověď, kterou, prosím, potvrdíte (Replay), aniž byste cokoliv dalšího připojili. Automaticky pak dostanete oznámení o tom, že jste byli zařazeni do seznamu. Příspěvky do konference zasílejte na adresu ikaros_list@ff.cuni.cz (do hlavičky uveďte konference). Pokud by se vyskytly v této souvislosti potíže, napište správci konference Kaarolině Jonákové. V případě, že se budete chtít odhlásit, pošlete prázdnou zprávu na adresu ikaros_list-unsubscribe@ff.cuni.cz.

Věříme, že tato konference usnadní kontakt mezi zájemci o elektronické publikování. Inspiraci můžete pro začátek čerpat např. v příslušné rubrice našeho časopisu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Ikaros otevřel diskusní skupinu o elektronickém publikování. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-10281. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10281

automaticky generované reklamy