Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ikaros otevírá nové služby

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ikaros otevírá nové služby

0 comments
Rubrika: 
Pravidelní návštěvníci stránek Ikara si jistě pamatují změnu designu a uvedení nových rubrik, které jsme otevřeli přesně před rokem. Ani letošní návrat z prázdnin nezůstal pro naše čtenáře bez překvapení. Rozvoj služeb spojených s Ikarem dlouhodobě směřujeme k "časopisu s přidanou hodnotou", za kterou považujeme vlastnosti a služby, které jsou pro elektronické publikování jedinečné a které jej odlišují od tištěných, statických dokumentů. Významnou vlastností World Wide Web jako komunikačního prostředí je také možnost integrovaného přístupu z jednoho místa, chcete-li uzlu (bráno z hlediska uživatele), k informačním zdrojům, které jsou nebo mohou být ve skutečnosti roztroušeny po síti. S nadsázkou lze tento stav přirovnat k obchodnímu domu, který nabízí pohodlný "nákup pod jednou střechou".

Podobný "nákup pod jednou střechou" může splnit také odborný elektronický časopis, fungující jako informační systém, operující v síťovém prostředí, poskytující služby určité skupině "zákazníků". Domníváme se, že touto cestou by se měl ubírat elektronický časopis v případě, že má ambice proměnit se v komplexní oborový informační zdroj a rozšířit tak možnosti tradičních periodik. Z toho důvodu otevírá Ikaros tři nové služby: nabídku pracovních příležitostí, přehled nejdůležitějších akcí a seznam odborných časopisů (v rámci sekce "Zdroje") v oboru informační vědy, služeb a knihovnictví. Tyto kroky, kterými opět rozšiřujeme nabídku čtenářům Ikara, by neměly rozhodně být posledními na naší cestě k časopisu s přidanou hodnotou. Záleží však také na aktivní spolupráci vás, odborné veřejnosti, zda a jak se tato iniciativa uplatní a jak rychle budou případná další rozšíření následovat.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra a VOJTÁŠEK, Filip. Ikaros otevírá nové služby. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 8 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-12403. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12403

automaticky generované reklamy