Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ICDL = Mezinárodní dětská digitální knihovna

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

ICDL = Mezinárodní dětská digitální knihovna

0 comments

Na adrese http://www.icdlbooks.org je zpřístupněna International Children’s Digital Library, tedy Mezinárodní dětská digitální knihovna. Jedná se o pětiletý společný výzkumný projekt Univerzity v Marylandu (konkrétně laboratoře HCI, tj. interakce člověka a počítače) a Internetového archivu. Projekt je financován z prostředků National Science Foundation a Institute of Museum and Library Services a podporuje jej mj. také Kongresová knihovna.

Hlavní cíle projektu jsou formulovány následovně:

 • vytvoření sbírky (či fondu) více než deseti tisíc knih v minimálně sto jazycích, která je volně přístupná přes internet a je dostupná jak dětem samotným, tak rovněž učitelům, knihovníkům, rodičům a vědcům z celého světa
 • spolupráce s dětmi při vytváření uživatelského rozhraní
 • lepší porozumění otázkám autorských práv a tzv. fair use v digitální době
 • vyhodnocení vlivu, které mohou zpřístupněné digitální materiály mít na budování knihovních fondů a na akviziční politiku ve školních a veřejných knihovnách
 • rozvoj porozumění vztahu mezi přístupem dětí k digitální sbírce multikulturních materiálů a jejich postojem ke knihám, knihovnám, četbě, technologiím a jiným zemím a kulturám

Knihy obsažené v ICDL jsou primárně určeny pro děti od tří do třinácti let a jsou vždy prezentovány v originální, tj. nezkrácené podobě. ICDL se snaží oživit myšlenku, kterou vyslovil Andrew Carnegie již v 19. století, totiž že knihovny by měly poskytovat knihy zdarma všem občanům, protože gramotnost je klíčem k občanství.

Digitální knihovna byla spuštěna v listopadu 2002 a v současné době zpřístupňuje 419 knih ve 27 jazycích (v češtině zatím pouze knihu Jaroslava Foglara Tajemná Řásnovka, přesněji řečeno Mysterious Řásnovka, jak je její název přeložen do angličtiny).

ICDL nabízí jednoduché (Basic) a rozšířené (Enhanced) rozhraní. V současné době jsou obě verze rozhraní k dispozici pouze v angličtině, v budoucnu pravděpodobně budou přidány další jazyky.


Výběr a získávání knih

V knihovně se mohou objevit materiály, které splňují některé z těchto kritérií:

 • jsou v současné době dostupné v tištěné podobě a podléhají copyrightu
 • jsou již rozebrány, ale jsou chráněny copyrightem v zemi vydání
 • jsou již volně dostupné (tj. v tzv. public domain)

V ICDL mohou být též zahrnuty další informace o daných dílech, například životopisné informace o autorech a ilustrátorech, recenze, anotace či překlady.

Mezi kritéria výběru patří mj.:

 • propagace tolerance
 • příspěvek k lepšímu porozumění rozmanitosti v globální společnosti
 • atraktivnost pro děti ve věku 3-13 let
 • relevantnost pro děti žijící v dnešním světě

Nutno podotknout, že ne všechny materiály však nutně musí splňovat veškerá kritéria, čím více jich ale splňují, tím mají větší šanci na zařazení do ICDL. Knihy, které jsou dostupné v množství veřejných či školních knihoven, nejsou záměrně vybírány.

Materiály mohou být získávány následujícími způsoby:

 • jako volně dostupná díla (v tzv. public domain)
 • od tvůrce nebo vydavatele (či vydavatelů) díla
 • od národních knihoven nebo jiných národních agentur
 • prostřednictvím smluvní dohody s tvůrcem nebo vydavatelem (vydavateli) díla nebo s jinou entitou, která je držitelem příslušných práv
 • společně ICDL a další soukromou nebo veřejnou specializovanou sbírkou
 • vytvořením speciálně pro ICDL

Základní informace pro přispěvatele do knihovny jsou pochopitelně k dispozici přímo na webu. Například při procesu digitalizace se je nutné řídit mj. těmito zásadami:

 • Knihy je potřeba skenovat barevně a dodržovat rozlišení obrázku (300 dpi) a formát (tiff).
 • Nelze vynechávat ani prázdné stránky, tj. je nutné skenovat skutečně kompletní knihy.
 • Při pojmenovávání obrázků je třeba řídit se sedmipísmennou konvencí (první tři písmena jména autora, první čtyři písmena názvu knihy).

Ne vždy však knihy digitalizují sami přispěvatelé, někdy přebírá tuto funkci Internetový archiv nebo digitalizaci zadává externí společnosti.

V případě zájmu o zahrnutí děl do ICDL mohou knihovny, autoři, vydavatelé či ilustrátoři požádat o další informace na icdl-info@cs.umd.edu.


Možnosti listování

Obsahem knihovny lze procházet:

 • podle kategorií – na nejvyšší úrovni se jedná o tyto kategorie: předmět, o němž kniha pojednává, dále žánr, časové a prostorové umístění děje, postavy, skutečnost/neskutečnost příběhu, formát, rozsah, barva, tvar, věk, jazyk, pocit, hodnocení, datum publikování
 • podle geografického umístění (konkrétně kontinentů) – u něho lze upřesnit, zda kniha má být z dané oblasti, o dané oblasti nebo zda se má v příslušném místě odehrávat její děj

Možnosti vyhledávání

V knihovně lze vyhledávat prostřednictvím boxu, který je vždy umístěn v dolní části stránky. Velice užitečné je, že na tomto místě se nachází i v případě, že návštěvník ještě nevstoupil do samotné knihovny, ale prohlíží si například některou z úvodních sekcí týkajících se projektu jako takového. Vyhledávat je možno klíčová slova ze všech polí popisu, z názvu, autora, ilustrátora, jazyku a data vydání. Dále je zde také odkaz na listování knihami podle kategorie, názvu, autora nebo geografického umístění.


Možnosti čtení

Protože ICDL respektuje práva spjatá s duševním vlastnictvím, nelze knihy tisknout, posílat elektronickou poštou ani ukládat na disk. V digitální podobě je však lze prohlížet a číst nejrůznějšími způsoby – v jednoduchém rozhraní postačí webový prohlížeč, pro rozšířené rozhraní je třeba Java Virtual Machine. Některé knihy jsou k dispozici ve formátu pdf, proto je doporučeno mít rovněž nainstalován Adobe Acrobat, nejlépe verzi 6.

Jednotlivé stránky knih lze zvětšovat a zmenšovat, je možné nechat si také zobrazit dvě stránky najednou, tj. vlastně simulovat čtení původní papírové knihy. Rozšířené rozhraní nabízí další volby (zobrazení podobné prezentaci komiksů či spirálové vyobrazení připomínající pro změnu hrací karty), navíc je možno změnit si dle vlastního vkusu grafickou podobu pozadí.


Celkové hodnocení

Mezinárodní digitální knihovna dětské literatury si zaslouží naši pozornost nejenom po obsahové stránce, ale rovněž po stránce formální, resp. grafické. Uživatelské rozhraní působí díky světle zelené podkladové barvě velmi příjemně, orientaci v digitální knihovně i v sekcích s doplňujícími informacemi považuji za snadnou a intuitivní. Jinými slovy řečeno, je zde více než patrné, že na vzhledu rozhraní má lví podíl laboratoř zaměřená na zkoumání interakce člověka a počítače, resp. přímo dítěte a počítače. S dětmi také při navrhování prostředí laboratoř úzce spolupracuje.

V souvislosti s tím nepřekvapí, že u většiny orientačních prvků je v digitální knihovně kombinováno slovní a obrazové vyjádření (v některých případech je upřednostněn pouze jeden způsob vyjádření, v případě boxu určeného k zadávání textových dotazů je to kupříkladu vyjádření slovní).

Z hlediska možností listování si zaslouží pozornost zařazení různých méně obvyklých charakteristik, kupříkladu zmiňovaný tvar knihy či její rozsah.

Kladně bych hodnotila také podporu uživatele, kterou představuje kromě často kladených otázek také krátké videozáznamy (AVI nebo Flash), které názorně ukazují, jak se lze v digitální knihovně pohybovat.

Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. ICDL = Mezinárodní dětská digitální knihovna. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 7 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11651. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11651

automaticky generované reklamy
registration login password