Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Holub jako přenašeč dat vítězí

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Holub jako přenašeč dat vítězí

0 comments
Autoři: 

Ač se může zdát, že rychlost přenosu dat prostřednictvím internetu je dnes již značná, může se lehce stát, že v rychlosti internet předčí i obyčejný holub. Dokládá to praktický pokus, který byl v tomto směru podniknut v letošním roce v Jihoafrické republice. Mezi dvěma městy byla zároveň zaslána data prostřednictvím internetu a prostřednictvím holuba (data byla v tomto případě nahrána na miniaturní datovou kartu o kapacitě 4 GB). Po lítém boji vyhrál nakonec holub (mimochodem, jmenoval se Winston), cesta mu trvala 68 minut. Internet na totéž potřeboval 126 minut a 57 sekund. Holub byl tedy téměř dvakrát rychlejší...

Podrobnosti o pokusu najdete např. na zpravodajském serveru Novinky.cz. Musíme ovšem upozornit, že se nejedná o žádnou novinku - už loni touto dobou jsme informovali o jedinečném českém projektu, který do přepravy informací zapojuje nejen holuby, ale i včely.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Holub jako přenašeč dat vítězí. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 13 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-13316. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13316

automaticky generované reklamy