Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hledání kořenů na semináři ve vsetínské knihovně

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Hledání kořenů na semináři ve vsetínské knihovně

0 comments

Seminář „Knihovna a její kořeny v obci“, který se uskutečnil ve dnech 19.-20. května v Masarykově veřejné knihovně Vsetín, byl určen knihovnicím a knihovníkům veřejných knihoven (především pracujícím s regionálním fondem a zdroji).

Seminář se zaměřil na práci s regionální literaturou, osobnostmi a představil příspěvky poukazující na důležitost uvědomování si vlastních kořenů a sounáležitosti s určitým místem. Akce se konala za finanční podpory MK ČR a SKIP ČR – region 09.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Úvodní příspěvek Genius loci jako společenská hodnota ovlivňující život obyvatel česko-slovenského přeshraničního regionu patřil Prof. PaedDr. Jaroslavu Vencálkovi CSc., který se dlouhodobě věnuje sociálně geografické problematice rozvoje krajiny. Jeho publikace analyzující genia loci (Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Trenčianský kraj) jsou zcela ojedinělé právě díky jeho specifickému komplexnímu pohledu na krajinu a v ní generačně se proměňujících obyvatel.

Knihovnický pohled na věc ve své prezentaci osvětlila Mgr. Zlata Houšková. Pohovořila o nutnosti hledání „malikánů“ i „velikánů“ v každé obci, a také o tom, že každá víska má svého „Pravdu“, kterého je třeba hledat a najít. Uchovávání cenných pamětí těchto osobností dalším generacím je předurčeno právě knihovnám.

Mgr. Zlata Houšková
Mgr. Zlata Houšková

Seminář přivítal také hosty ze Slovenska. „Regionálne cennosti“ Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi představila Mgr. Sylvia Myšiaková.

Svými poznatky inspirovaly i kolegyně z Brna: Mgr. Iveta Kubová z Knihovny Jiřího Mahena v příspěvku „Kdo jsme a odkud přicházíme“ a Mgr. Jana Černá se svým „Regionálním usilováním v Mahenově památníku Brno“

Další část semináře byla v prvním i druhém dni věnována dobré praxi moravských knihoven. O své zkušenosti v oblasti „knihovna a region“ se podělili Soňa Bosáková z Knihovny Kroměřížska, Mgr. Radovan Jančář z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Mgr. Eva Filípková z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a Mgr. Zdeňka Daňková z Městské knihovny Šumperk.

Účasntníci semináře
Účasntníci semináře

Ke kvalitě semináře významně přispěli také kolegové ze vsetínské knihovny, kteří zpracovali regionální témata z různých pohledů a oblastí: Lidové pohádky a pověsti na Vsetínsku – Lucie Strbačková DiS, Regionální oddělení – informační brána regionu (regionální fond MVK, regionální periodika, regionální databáze a osobnosti) - PhDr. Dana Riedlová, Bc. Ludmila Holbíková, Mgr. Jana Machalová, Dokáď hudci hudú dobre je… Mgr. Michal Kovář, Josef Sousedík – Edison z Moravy - Bc. Zdena Haplová, Z Valašska na Slovensko co by kameněm dohodíl  - Hana Malá.

Druhý den semináře skvěle zahájilo Amatérské sdružení profesionálních knihovníků (ASPIK) vystoupením Knihovnické humoresky, které rozesmálo a pobavilo všechny přítomné.

Na regionálně laděném semináři nesměly chybět ani tradiční valašské gastronomické speciality či ukázky lidové muziky.

Ukázka lidové muziky
Ukázka lidové muziky

Seminář navštívilo 60 účastníků a akce se setkala s velmi kladnými ohlasy.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANOŠKOVÁ, Kateřina. Hledání kořenů na semináři ve vsetínské knihovně. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 6 [cit. 2022-10-02]. urn:nbn:cz:ik-17524. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17524

automaticky generované reklamy
registration login password