Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Galerie Klementinum zahajuje výstavou Jezuité a Klementinum

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Galerie Klementinum zahajuje výstavou Jezuité a Klementinum

2 comments
Autoři: 

Na seznam pražských galerií přibyla nová Galerie Klementinum, která byla otevřena v historických prostorách Národní knihovny ČR. Galerie je umístěna v tzv. křížovnických chodbách v přízemí a prvním patře Klementina a celková rozloha výstavní plochy je 727 m².

Do vybudování nové galerie investovala Národní knihovna v letech 2005 a 2006 celkem 8 867 000 Kč (stavební část, zabezpečení a vybavení interiéru). Tyto náklady byly hrazeny z mimořádné dotace Ministerstva kultury ČR (4 000 000 Kč), daru generálního partnera Národní knihovny společnosti Budvar (177 094 Kč) a z vlastních zdrojů knihovny (4 689 906 Kč).

Činnost galerie byla slavnostně zahájena v úterý 25. dubna 2006 zahájením výstavy Jezuité a Klementinum, která potrvá do 15. června. Výstavu připravila Národní knihovna ČR ve spolupráci s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova ke 450. výročí příchodů jezuitského řádu do Čech. Výstava má návštěvníky seznámit se skutečnými dějinami jezuitského řádu. Jak řekl ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek: „Jde o jeden z prvních kroků k pravdivému poznání důležité a neprávem opomíjené kapitoly českých dějin. Vedle osudů mužů, kteří šířili katolickou víru, jsou zde zaznamenány i pozoruhodné příběhy stavitelů, vědců, pedagogů, lékařů, cestovatelů, historiků...“

Pro výstavu Jezuité a Klementinum se podařilo ze sbírek Národní knihovny a řady dalších tuzemských i zahraničních institucí získat 291 exponátů, jejichž instalaci v prostorách Galerie Klementinum doplnily další církevní artefakty zapůjčené Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova. Mezi nejcennější exponáty patří vzácné rukopisy, staré tisky, grafiky, liturgické předměty, technické vynálezy (například mechanická želva) a devocionálie. Vystaven je mj. i typický jezuitský klobouk z 16. století, který patřil dvěma světcům – sv. Františku Borgiášovi a sv. Edmundu Campionovi, jenž zanechal pokrývku hlavy v Praze před svým návratem domů do Anglie, kde byl v roce 1581 krutým způsobem umučen.

V prvních dvou týdnech konání výstavy Jezuité a Klementinum mají návštěvníci jedinečnou šanci poprvé spatřit Gutenbergovu odpustkovou listinu z 15. století. Takzvanou jedenatřicetiřádkovou odpustkovou listinu datovanou rokem 1454 vyrobil Johanes Gutenberg v dílně ve své rodné Mohuči a na světě se do dnešních dnů dochovalo pouze pár desítek exemplářů, které jsou uloženy ve sbírkách v Dánsku, Francii, Německu, Nizozemí, Spojených státech, Švýcarsku, Vatikánu a Velké Británii. V roce 2005 se tento seznam rozrostl o Národní knihovnu, která se tak stala jedinou institucí v České republice, jíž se slavný tisk podařilo získat. Listina pochází ze sbírek knihovny františkánského kláštera v Chebu a byla objevena v jedné z knih, kde sloužila jako makulatura k podlepení vnitřní strany desek, tzv. přídeští.

Na závěr několik praktických informací: Galerie Klementinum je otevřena každý den s výjimkou pondělí od 10 do 19 hodin.
Vstupné:
60 Kč
40 Kč (studenti, důchodci, děti 10 až 15 let)
30 Kč (skupiny 10 a více osob)
zdarma (děti do 10 let)

Poznámka: Zpracováno dle tiskové zprávy Národní knihovny ČR.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Galerie Klementinum zahajuje výstavou Jezuité a Klementinum. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5 [cit. 2023-02-05]. urn:nbn:cz:ik-12080. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12080

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Výstava je sice zajímavá, ale provoz galerie představuje omezení pohybu návštěvníků knihovny v 1. patře, kde jsou mj. dvě učebny Knihovnického institutu. Tzn. účastníci četných školicích akcí budou muset čekat u dveří mezi ředitelskou chodbou a křižovnickou chodbou, až pro ně přijde pracovnice Knihovnického institutu, která má čipovou kartu na otvírání dveří; tento doprovod bude potřebný i během školení, kdykoliv si bude nějaký účastník potřebovat odskočit (např. na WC) a zpět. Možná by Národní knihovna těch 4,6 mil. Kč využila lépe - kdyby s galerií počkala až na celkovou rekonstrukci Klementina po odstěhování novodobých fondů a služeb do nové budovy.

Navštívila jsem výstavu v době Infora a byla jsem doslova nadšena profesionálním přístupem, kvalitou exemplářů i objektivním zhodnocením řádu. Při svých častých návštěvách Klementina (působení v odborné komisi v 80. letech) jsem vždy byla zklamána, že se o zakladatelech této budovy vůbec nemluví a že informace máme my (tehdy) mladí pouze ze školní četby Jiráska. Děkuji všem pořadatelům za výborný zážitek.
Dr. E. Štaudová, Brno