Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově dostal novou tvář

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově dostal novou tvář

0 comments
Anglicky
English title: 
The Photo-atelier Seidel in Cesky Krumlov with a new face
English abstract: 
Digitizing of the vast archive of the Museum Fotoatelier Seidel in Cesky Krumlov was finished in four months. It contains more than 100 thousand photographs from the 19th and 20th century. The article discusses technologies and procedures used during the task, which resulted in circa 80 TB of data.
Autoři: 

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově funguje od 6. června 2008 a za hlavní cíl si klade představit dílo Josefa a Františka Seidelových v kontextu doby, vysvětlit význam tohoto rozsáhlého díla s ohledem na svou geografickou monotématičnost a systematičnost v časovém rozpětí od 80. let 19. století až do poloviny století dvacátého.

V srpnu 2012 byla dokončeny práce na digitalizaci archivu. Co do počtu zdigitalizovaných materiálů se jednalo o ojedinělou zakázku, která navzdory svému rozsahu byla provedena v extrémně krátkém čase. Za čtyři měsíce bylo do digitální podoby převedeno více než 70 000 skleněných negativů, 44 000 políček svitkového filmu a několik tisíc původních fotografií z přelomu 19. a 20. století. Celkový objem zpracovaných dat činí přibližně 80 TB.

Budova Muzea Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově

Budova Muzea Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově sídlí v Linecké ulici č. p. 272. Otevřeno je celoročně.

Význam této památky spočívá především v unikátní komplexnosti jejích autentických součástí - na jednom místě se zde totiž dochovala jednak samotná budova s fotoateliérem s minimálními stavebními úpravami, dále významná část původního technického vybavení fotoateliéru (fotokomora, stojany, opony, fotografické přístroje apod.) a konečně i samotné dílo poměrně velkého rozsahu, které zde bylo vytvořeno.

Původní temná komora z roku 1941 Interiér muzea Interiér muzea

Původní temná komora z roku 1941 a interier muzea

Po velmi citlivé rekonstrukci, která si kladla za cíl především zachování autenticity objektu, došlo k instalaci stálé expozice a přerod v muzeum, věnované dílu i životům Josefa a Františka Seidlových. Vytvořením stálé expozice však práce zdaleka neskončila. Další důležitou etapou byla digitalizace a zpracování celého souboru fotografických prací za účelem dlouhodobé archivace a zpřístupnění archivu prostřednictvím webových stránek Musea Fotoateliér Seidel (www.seidel.cz).

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., který je od dubna 2005 vlastníkem objektu rodinného domu s ateliérem včetně mobiliáře, připravil ve spolupráci se zahraničním partnerem Böhmerwaldmuseum Passau (Šumavské muzeum v Pasově) projekt digitalizace archivu s podporou z programu Cíl 3, přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Projekt digitalizace archivu Musea Fotoateliér Seidel byl realizován v roce 2012 společností WAY UP s.r.o. ve spolupráci s Národním muzeem fotografie a firmou EXON, s.r.o.

Archiv v původním stavu před digitalizací Archiv v původním stavu před digitalizací

Archiv v původním stavu před digitalizací

Archiv v depozitáři po digitalizaci Archiv v depozitáři po digitalizaci

Archiv v depozitáři po digitalizaci

Zpracováno bylo celkem 70 960 skleněných negativů a plochých filmů různých formátů, 44 000 políček svitkových filmů a kinofilmů, tj. cca 1 250 roliček filmů. Doprovodně byly dokumentačně zpracovány krabičky a prokladové papíry, kde byly negativy uloženy. Dále bylo zpracováno několik tisíc papírových pozitivů různých velikostí a dalších papírových dokumentů psaných tužkou, inkoustovým perem, psaných na psacím stroji.

Skleněné negativy Skleněné negativy Ploché filmy Svitkové filmy, kinofilmy Historická krabičky

Skleněné negativy, ploché filmy, svitkové filmy (kinofilmy) a historická krabička

Použitá technologie

Pro realizaci projektu byla pořízena převážně zcela nová technologie tak, aby bylo možné v požadované době zpracovat enormní množství dat. Jednalo se jak o nová skenovací pracoviště, počítače a pracovní síťové úložiště, ale také o nové softwarové řešení ušité na míru požadavkům projektu. Pro úspěšné a kvalitní zpracování fotografického materiálu byly navrženy validační procesy, použity pracovní náhledy pro kontrolu kvality naskenovaného obrazu, správné orientace obrazu apod. Dále validační mechanismy pro kontrolu JPEG, TIFF a záznamů v tabulce xls. K dosažení minimální chybovosti výstupů napomáhaly automatické procesy jako pojmenování obrázků, automatické načítání některých údajů do tabulek.

Technologický postup

Prvním krokem celého procesu zpracování bylo převzetí a příprava historického fotografického materiálu. Vzhledem k charakteru zpracovávaného materiálu byl kladen důraz především na zajištění odpovídajících podmínek při manipulaci s historickým fotografickým materiálem a při jeho uskladnění v prostorách firmy WAY UP s.r.o., tj. především klimatické podmínky při zpracování a postupy preventivně zabraňující možnému poškození originálních sbírkových předmětů v průběhu zpracování.

Převzetí historického materiálu

Převzetí historického materiálu

Ve spolupráci s restaurátorem byly nastaveny všechny kroky procesu tak, aby používané materiály, pomůcky, přístroje i lidské ruce pracovaly s vysokou mírou bezpečnosti a ochrany vzácných originálů. Všichni členové realizačního týmu byli proškoleni na téma základních postupů při manipulaci a čištění historického fotografického materiálu. Jednotlivé činnosti celého procesu zpracování fotografického materiálu na sebe okamžitě vzájemně navazovaly za účelem zajištění efektivity, přesnosti a rychlosti zpracování.

Příprava historického materiálu Proces digitalizace fotografického materiálu

Příprava historického materiálu a proces digitalizace

Digitalizace (skenování nebo fotografování, ořezy, optimalizace vizuální kvality snímků) probíhala na specializovaných pracovištích, které byly vybaveny skenery Epson A3/A4, Mikrotek. Průměrná doba jednoho skenu byla 10 minut. Celkový objem dat je cca 80 TB bezpečně uložených na profesionálním úložišti (pásková knihovna) a na externích discích. Digitalizovaný skleněný negativ o rozměru 13x18 cm ve formátu tiff zabírá cca 1.2 GB.

Digitalizace archivu Musea Seidel Digitalizace archivu Musea Seidel

Digitalizace archivu Musea Seidel

Předmětem projektu bylo také pořízení popisných dat (v českém a německém jazyce) za účelem  vyhledávání naskenovaných obrazů ve fotobance Musea Fotoateliér Seidel. Popisné údaje jednotlivých digitalizovaných údajů obsahují informace, které poskytl nosič a způsob záznamu, tj. materiál negativu, rozměr negativu a dále informace, které byly získány „přečtením” případně interpretací obsahu, tj. text na negativu, klíčová slova, popisky. Důležitou součást popisných dat představují záznamy ze zákaznických knih, tj. jméno, adresa, datum vzniku negativu apod.

Pořizování popisných dat

Pořizování popisných dat

Ve spolupráci s týmem odborníků pod vedením grafoložky PhDr. Martiny Šumové bylo přepsáno 134 223 řádků z 32 zákaznických knih z let 1884-1953

Ve spolupráci s týmem odborníků pod vedením grafoložky PhDr. Martiny Šumové bylo přepsáno 134 223 řádků z 32 zákaznických knih z let 1884-1953

Následně po zpracování (skenování, vytvoření popisných dat) byly historické fotografické materiály zabaleny do nových archivačních krabic a obálek z materiálu vhodného pro ukládání negativního fotografického materiálu (papír bavlněný bez ligninu). V rámci závěrečné kompletace byly vytištěny náhledy pro každou archivační jednotku, tzn. náhledy odpovídajících negativů v původní krabičce, náhledy fotografií původních krabiček, náhledy prokladových papírů).

Závěrečná kompletace materiálu

Závěrečná kompletace materiálu

Celý proces digitalizace vzácného fotografického materiálu je pro všechny pracovníky společnosti WAY UP s.r.o. obrovskou zkušeností a doufáme, že pro všechny zájemce a to nejen badatele je fotobanka Musea Seidel (www.seidel.cz) užitečným zdrojem informací.

Poznámka: Autorem fotografií jsou Libor Sváček (foto č. 1–13) a WAY UP s.r.o. (14-21)
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
DUBOVÁ, Eva. Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově dostal novou tvář. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 9 [cit. 2021-01-28]. urn:nbn:cz:ik-13968. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13968

automaticky generované reklamy